Kasutatud kirjandus
   
Coombes, Allen. (2005) Puud ja põõsad. Sari “Looduse taskuraamat”. Tallinn, Varrak, 224 lk.
Henno, Olev. (1995) Puude ja põõsaste välimääraja. Teine, ümbertöötatud trükk. Tartu, O/Ü Greif, 575 lk.
Johnson, Owen., More, David. (2005) Euroopa puud. Tallinn, Eesti Entsüklopeedia-kirjastus, 464 lk.
Laane, Mari., Laane, Mart. (2005) Põõsaraamat. Tallinn, Varrak,
180 lk.
Laas, Eino. (1988) Okas- ja lehtpuud talvel. Määraja. Tartu, Eesti Põllumajandusakadeemia rotaprint, 103 lk.
Laas, Eino. (2004) Okaspuud. Tartu, Atlex, 359 lk.

Laas, Endel. (1987) Dendroloogia. Teine, ümbertöötatud trükk. Tallinn, Valgus, 824 lk.

Paves, Harri. (2004) Lehis metsa ja pargipuu. Eesti Metsaselts. Tartu, O/Ü Vali Press, 160 lk.

Eestikeelsete taimenimede andmebaas
http://www.ut.ee/taimenimed/ (08.veebruar 2006)