AVALEHT

iDevice ikoon ÕPIOBJEKT
Autoriõigused
Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks kutsekoolides.

Õppekava: Arvutiteadused - Arvutierialade riiklik õppekava

Moodul: IT õigus

Maht: 0,1 ÕN

Käsitletavad teemad:

  • Põhiteadmised autoriõigustest
  • Isiklikud õigused
  • Varalised õigused
  • Õiguste kaitse
  • Autoriõiguse seadus
  • Litsentsid

Õpiobjekti koostas: Varje Tipp,
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse metoodik-haridustehnoloog

Käesolev õpiobjekt valmis VANKeR programmi raames ja selle valmimist toetas ESF.


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License