Sissejuhatus

iDevice ikoon

Materjal on mõeldud kasutamiseks autoeriala õpilastele. Õppematerjal annab ülevaate mõningatest autosüsteemidest ja tehnoloogiatest. Käesolev materjal toetab erialast inglise keelt (viitavad lingid).

 

Õppematerjali loomist toetas ESF ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus.