Pärnumaa Kutsehariduskeskus on projektipartneriks Erasmus+ koostööprojektis

"Advancing Tracking and Alumni Relations in VET Schools (TRACKTION)" aastatel 2017-2020, mille peaeesmärgiks on luua juhendmaterjal Euroopa kutsekoolidele, kuidas tõhustada ja väärtustada suhteid ning koostööd vilistlasvõrgustikuga.

TRACKTION projekt keskendub põhiteemana vilistlaste ja kutsekoolide koostöö tugevdamisele, et kutsekoolid oleksid rohkem kursis oma vilistlaste edasiste tegevustega ning lisaks kaardistatakse vilistlasuuringute läbiviimise võimalused ja analüüsitakse, kuidas kasutada vilistlasuuringute tulemusi õppetöö arendamisel.

Ilmus uus TRACKTION projekti e-uudiskiri nr 5.

Uudiskirja saab lugeda ja postkasti tellida TRACKTION projekti kodulehelt, vajutades all paremas nurgas olevat nuppu "Subscribe".

Rohkem informatsiooni projekti kohta: