29. oktoobril 2019 toimus Pärnumaa Kutsehariduskeskuses inspiratsioonipäev kasvustrateegia coach Indrek Sauli eestvedamisel.

Indrek Saul usub, et kliendijuhtimise seisukohalt on üha tähtsam analüütika ning tehnoloogia areng on siin tohutult väärtust lisanud. Kes oskab tehnoloogiat just analüütika poolelt enda kasuks rakendada, on igal juhul võidus.

Kliendikesksuse teema puhul on oluline, et ettevõtja tahab kliendisuhetest mitte ainult lojaalsust vaid ka kasumit. Sageli arvatakse, et kasvu toovad uued kliendid, aga müük püsikliendile on see, mis tagab suure osa käibekasvust. Siit olen jõudnud müügikasvuni. Ettevõtete kasv on minu arust kõige põnevam teema. Aitan ettevõtetel leida kasvu võimalusi.

Lisaks rääkis lektor kuidas välja töötada ja oma firmale sõnastada missoon, kuidas hinnata turu atraktiivsust ja konkurentsivõimet.

Praktikute kaasamine õppetöösse on võimalik meetme "Õppe seostamine tööturu vajadustega" raames, mida rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Oli kasulik päev nii kutsehariduskeskuse õpilastele kui ka väljastpoolt saabunud huvilistele.