3. Euroopa kutseoskuste nädala üritused Pärnumaa Kutsehariduskeskuses (5.-9. november)

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse lahtiste uste päevad toimuvad 8. ja 9. novembril 3. Euroopa kutseoskuste nädala raames, mis leiab aset 5.-9. november 2018.

Lahtiste uste päevadel 8. ja 9. novembril toimuvad õpilastele ja teistele õpihuvilistele erialade töötoad (töötubade ajakava). Selleks korraks on töötubadesse registreerimine lõppenud seoses töötubade kiire täitumisega, kuid järgmised lahtiste uste päevad toimuvad juba 17.-18. jaanuaril 2019.

Töötoad erialadega on välja pannud peaaegu kõik Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekavarühmad. Õpihuvilised saavad proovida kätt nii maistva salati valmistamises, patsipunumises, kohvijookide valmistamises, nimesildi valmistamises, lukksepatöödes kui ka Ubuntu Desktop operatsioonisüsteemi paigaldamises.

8. ja 9. novembril kell 10.00-12.00 asub Niidupargi tn 12 (Pärnu) A-korpuse fuajees õpilasesinduse messiboks, kus on võimalik saada informatsiooni, sh ajakavad (ruuminumbritega), õppimisvõimalused jne. Seega palume töötubades osalejatel saabuda esmalt A-korpusesse.

Neljapäeval, 8. novembril toimub Eestis Euroopa kutseoskuste nädala raames suur kutsekoolideülene Oskuste ÖÖ, millega ühinenud kutsekoolid korraldavad erinevaid oskusõpet tutvustavaid sündmusi. Kutsekoolides üle Eesti on sel õhtul avatud mitmed põnevad töötoad. Pärnumaa Kutsehariduskeskus on omalt poolt välja pakkunud "Rahatarkuse töötoa Cashflow lauamängu abil" (töötuba täitunud). Enam informatsiooni üle-eestilise Oskuste ÖÖ ja selle ürituste kohta leiate kutseharidus.ee.

Kogu Euroopa kutseoskuste nädala (5.-9. november) "varjutavad" 23 õpihuvilist erinevaid Pärnumaa Kutsehariduskeskuse erialasid. Enim õpilasvarje saabub koka, IT-süsteemide nooremspetsilaisti, kosmeetiku ning kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse erialadele. Õpilasvarjusid leiab aga ka elektroonikaseadmete tehniku, müüja-klienditeenindaja, mootorsõidukitehniku (spetsialiseerumine sõiduautotehnik), ehitusviimistluse, laotöötaja ja turismiettevõtte teenindja õppekavadel. Õpilasvarjud on eelkõige Pärnu linna (sh Audru) ja Tori valla koolidest, kuid õpilasvarjusid ootame enda erialadele üle kogu Eesti. Õpilasvarjuks on võimalik tulla õppeaastaringselt erinevatele Pärnumaa Kutsehariduskeskuse erialadele, et tutvuda endale meelepärase õppekavaga ühe päeva jooksul. Tegevused, mida võidakse õpilasvarjudele pakkuda, sõltuvalt õppetöö korraldusest õpilasvarjupäeval, on õpilasvarju kaasamine tundidesse, õpilaste, õpetajate, õppehoonete ja õpilaskoduga tutvumine, õpilasvarju kõikvõimalikele küsimustele vastamine ning soovituste jagamine. Õpilasvarjuks tulemise soovi saab kirja panna õpilasvarju registreerimisvormis. Registreerimine avatakse uuesti novembri teises pooles, kui Euroopa kutseoskuste nädala üritused on toimunud.

5.-9.11.2018 külastab Pärnumaa Kutsehariduskeskus erinevaid Pärnu linna ja maakonna koole, et jagada üldhariduskoolide õpilastele informatsiooni Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppimisvõimaluste ja kutsekoolis õppimise kohta. 5. novembril külastatakse Sauga ja Uulu Põhikoolide ning Pärnu Tammsaare Kooli 9. klasse. 6. novembril minnakse Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 8. klasside ja Pärnu Mai Kooli 9. klasside ette. 7. novembril külastatakse Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 8. klasse ja Pärnu Mai Kooli 9. klasse. 9. novembril külastatakse Pärnu Raeküla Kooli 9. klassi.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse infotunde on võimalik tellida õppeaastaringselt Pärnu linna ja maakonna koolidesse. Selleks on vaja täita koolide külastuste registreerimisvorm, mille täitmise järgselt võetakse lähiajal soovijaga ühendust. Registreerimine avatakse uuesti novembri teises pooles, kui Euroopa kutseoskuste nädala üritused on toimunud. Lisaks on võimalik üldhariduskoolidel külastada Pärnumaa Kutsehariduskeskust. Külastuse käigus antakse ülevaade Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekavadest ja tutvustatakse õppehooneid. Külastuse sooviga pöörduge õppe- ja karjäärinõustaja Kersti Karu poole kersti.karu[at]hariduskeskus.ee.

Euroopa Kutseoskuste nädala, mis leiab sel aastal aset juba kolmandat korda, korraldamise ajendiks sai Euroopa Komisjoni tõdemus, et iga inimene on andekas, kutseharidus ja -koolitus on tark valik ning tõstab kvaliteeti nii hariduses kui ka tööturul, suurendab tööalast konkurentsivõimet. Lisaks soovitakse õpihuvilastele tutvustada kutsehariduse ja -koolituse arvukaid võimalusi, mis valmistavad inimesi ette huvitavateks ja väljakutset pakkuvateks karjääriteedeks ning kaasavad inimesi aktiivselt ühiskonda. Kutseharidus ja -koolitus on ihaldusväärne valik igas vanuses inimestele ning valmistab inimesi ette tööks kogu maailmas. Kvaliteetne kutsekoolitus arendab õpilaste loomingulisust ja innovaatilisust. Elukestev täiend- ja ümberõpe on oluline muutunud tööturu vajadustele reageerimiseks ning paremini ühiskonda integreerumiseks. Elukestev õpe parandab ja täiendab sotsiaalset kaasatust, mitmekesisust ning suurendab kodanikuaktiivsust.

Ronkem informatsiooni 3. Euroopa kutseoskuste nädala ürituste kohta Pärnumaa Kutsehariduskeskuses saate õppe- ja karjäärinõustajalt Kersti Karu kersti.karu[at]hariduskeskus.ee, 445 9465.

Ülevaate koostas õppe- ja karjäärinõustaja Kersti Karu