Kutsehariduse edendamise innovatsioonikohvik teemal "Tehnika, tootmine, ehitus“ toimub täna, 23. mail Pärnumaa kutsehariduskeskuse (PKHK) suures saalis. KEIKi eesmärk on tihendada omavahelist koostööd ja informeerida avalikkust, propageerides vähepopulaarseid erialasid. Samuti tekitada huvi kutsehariduse omandamise vastu.

Pärnumaa kutsehariduskeskuse (PKHK) innovatsioonikohvikus KEIK saavad huvilised kaasa lüüa kutsehariduse edendamisel, toimuvad vabas vormis vestlusringid ja arutelud tööandjate ja linnakodanikega.

Laudkondi juhivad tööandjad, erialaliitude esindajad või spetsialistid ja PKHK õppevaldkondade esindajad. Tööandjad tutvustavad oma valdkonna arengusuundi ja eriala tarkvara, seadmeid ja vahendeid, samuti praktika- ja karjääriväljavaateid. PKHK esindajad annavad ülevaate õppimisvõimalustest ja koostööst ettevõtetega.

Ettekandega „Industry 4.0“ esineb tarkvaraarendaja Kadri-Liis Kusmin.

Tööstus 4.0 – mis see on?

 • Tööstusrevolutsioonidest

 • Põhjused

 • Hüved

 • Ohud

Inimtööjõud ja „Tööstus 4.0“

 • Automatiseerimine, robotid ja pimetehased

 • Skill stability

 • Ohustatud kompetentsid, tulevikukompetentsid

Operaator 4.0

 • Töötajate võimekuse suurendamine: füüsiline, sensoorne, kognitiivne

 • Töötajate võimekuse suurendamine: emotsionaalne, sotsiaalne

Haridus 4.0 – elukestev õpe, ümberõpe, edasiõpe

 • Kes on sidusrühmad?

 • Kuidas saavutada koostöö?

 

KEIK tegevust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Riik ning tegemist on PRÕM tegevuse 8.7 „Kutsehariduse maine tõstmine“ vahenditega.