Pärnumaa Kutsehariduskeskus võtab osa Salliva Kooli haridusprogrammist, mille üheks sihtrühmaks on ka kutsekooli õpilased. Programm on mõeldud kiusamise ennetamiseks. Haridusprogrammi raames viidi 2017. aasta märtsi alguses Pärnumaa Kutsehariduskeskuses läbi interaktiivne tund “Kas ma olen salliv?” koka eriala 1. kursuse õpilastele. Tunnis arutleti teemadel, kas ja millised kiusamisolukorrad võivad õpilast mõjutada ja mida saaks teha nende ennetamiseks.

Kiusamise, sallivuse ja sõpruse teemadel toimunud tunni põhjal leiab Pärnumaa Kutsehariduskeskuses 20. aprillil aset foorumteater, mida mängivad läbi Salliva Kooli näitlejad. Õpilaste roll on foorumteatri käigus pakkuda välja lahendusi, kuidas lahendada kiusamisolukordi. 

Foorumteatrist võtavad osa koka eriala 1. kursuse (K-16A) ja IT-süsteemi nooremspetsialisti (IT-15 2. rühm) õpilased.

Ülevaate koostas: õppe- ja karjäärinõustaja Kersti Oksaar