Neidude osaluse suurendamine tehnika- ja tehnoloogiaõppes

Täna ja homme, 3.-4. aprillil, toimub Ersamus+ strateegilise koostöö projekti GirlsTech kohtumine Pärnus. Koostööprojektis osalevate partnerite juhtriigiks on Holland, kus Eurostati andmetel on nii tehnoloogiaõpingute valinud neidude kui ka naiste tööhõive tehnoloogiasektoris väga madal.

Projekt tegeleb küsimusega kuidas suurendada neidude osalust tehnika- ja tehnoloogiaõppes ja vastava sektori tööhõives ning kuidas julgustada võtma väljakutseid seni no mittenaiselikuks tunnistatud elualadel.

 Projektipartnerid on Eesti (Pärnumaa Kutsehariduskeskus), Rumeenia, Suurbritannia, Soome, Portugal, Hispaania ja Sloveenia.

 Kahe aasta jooksul käiakse kõigi projektipartnerite juures ning iga riik saab näidata, mida selles vallas on ette võetud. Eesti tutvustab: MTÜ Tech Sistersi projekt "Superheroes" ning projekte „Digigirls“ ja „Refresh“. Sõna saavad naiste tööhõivet uurinud TÜ teadur Eneli Kindsiko ja Skype personalijuht Merle-Liisu Lindma, samuti HTM esindaja.

 Kahepäevasel üritusel külastatakse kooli ning kohtutakse PKHK tehnikaõppeosakonna tütarlastega.

 Projekti lisainfo asub SIIN.