IncuVET projekt jõudus lõpusirgele

Pärnumaa kutsehariduskeskus (PKHK) korraldas augustikuu viimasel päeval Erasmus+ strateegilise partnerluse projekti „VET School as Entrepreneurial Hub“ lõpuseminari.

Kutsekoolid kui ettevõtluse inkubaatorid ehk VET School Entrepreneurial Hub (IncuVET) projekt sai alguse 2014. aasta sügisel erinevate riikide koostööprojektina. Projekti eesmärk oli välja selgitada ja kaardistada kutsekoolide ettevõtlusõppe hetkeolukord ja toetussüsteemi loomise võimalused ning visiooniks sai, et kuidas paremini toetada ja edendada kutsekoolide innovaatilist rolli kohaliku ning piirkondliku ettevõtluse arendajana.

 

PKHK projektijuht Teele Luksi sõnade kohaselt on IncuVET projekt üles ehitatud ideede vahetamisele erinevate ettevõtlusega tegelevate institutsioonide ja kutsekoolide vahel. Kogemusi ja paremaid praktikaid jagati partneritega läbi nelja seminari vormis õppereisi, mille käigus külastati nelja Euroopa riiki. Lõpuseminaril tutvustas projektijuht kogu projekti ja saavutatud tulemusi ning esitleti Belgia ja Kreeka ettevõtlusõppe erinevaid praktikaid ning tutvustati õpetamise hindamise metoodikaid. PKHK täiskasvanute koolituse osakonna juhataja Sirje Pauskar kõneles Soome ja Põhja- ning Lääne-Hispaania väga hästi välja arendatud ettevõtluse ja ettevõtlusõppe toetamise süsteemist kutseharidustasandil. Pärnu linnavalitsuse ettevõtluse arengu peaspetsialist Aare Raev rääkis ettevõtlusõppe hetkeolukorrast ja võimalustest ning oma äriidee leidmise ja arendamise võimalustest nii Pärnus kui mujal Eestis.

PKHK täiskasvanute koolituse osakonna juhataja Sirje Pauskar tõi näiteks, et Hispaanias ja Soomes kaasatakse tööandjad kutseharidusse probleemipõhises õppes, mille käigus küsitakse ülesandeid ning õpilased pakuvad välja probleemide lahendamiseks oma versioonid, mida siis hiljem koos ettevõtjatega analüüsitakse. Hispaanias ja Soomes on ettevõtlusõppe rõhuasetus suures osas praktilisel õppel ning Põhja-Hispaanias kutsekooli lõpetajatest juba 70% alustab ettevõtlusega. Sirje Pauskar tõstis esile, et Hispaanias toimib hästi kutsekoolide õpetajaid koondav organisatsioon (TKNIKA), kes pakub erinevate valdkondade õpetajatele koolitusi, seminare ning kaasab neid projektidesse ettevõtlusõppe edendamiseks. Õpetajaid koondav organisatsioon tegeleb koolidega järjekindlalt sh nõustab äriplaane kuna laiem eesmärk on saada ettevõtlikke õpetajaid, kes on teadlikud majandusolukorrast ja on valmis oma oskusi ka edasi andma.

IncuVET projekti käigus loodi projekti koduleht, kus on üleval erinevad praktikad/edulood (case- study-d), uuringud, õppereiside kokkuvõtted ja uudiskirjad. Septembrikuus pannakse üles enamus praktikaid ja edulugusid ka eesti keeles, et kõigil õpetajatel, koolitajatel, tööandjatel ja teistel teemast huvitatutel oleks võimalik tutvuda ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse näidete ja metoodikaga.

Eestis on 2016. aasta jaanuarist alustanud Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel programm „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“.

IncuVET projektipartnerid:

  • Hispaania- Valnalon (Lääne-Hispaania), projekti algataja ja -juht
  • Hispaania- TKNIKA (Põhja-Hispaania), Baskimaa Kutsehariduse Innovatsioonikeskuseks
  • Kreeka- Militos Consulting S.A
  • Kreeka- Knowl
  • Soome- Omnia
  • Belgia- Syntra Flanders
  • Eesti- Pärnumaa Kutsehariduskeskus
  • EVTA is the European Vocational Training Association