Erasmus+ projekti „Go Green & Care" lõppseminar

Tänal, 30. augustil toimub Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõupidamiste ruumis Erasmus+ projekti „Go Green & Care" (01.09.2014- 31.08.2016) lõppseminar:

 • Green & Care on looduspõhine lähenemine, kus kasutatakse loodust ja farme, et luua sotsiaalseid ja tervishoiu teenuseid
 • Go Green & Care projektist
 • Green Care temaatikast Eestis ja Euroopas
 • Green Care praktikatest Eestis – oma kogemusi jagavad Metsamõisa Puhta vee kodu Teemapark ja Pahkna Camphilli küla
 • Projekti käigus valminud tööd ja moodulite tutvustus
 • Projekti lisinfo asub SIIN.

Prokjekti koostööpartnerid :

Pärnumaa kutsehariduskeskuse projektijuht Teele Luks tutvustab Go Green ja Care projekti ja tegevusi ning toob näiteid Eestis ning mujal maailmast:

 • Uuringud on näidanud, et Green Care metoodika kasutamine erinevates valdkondades ja sihtgruppides tõstab tervise, sotsiaal ja üldise arenguga seotud teadmisi ja oskusi.
 • Green ja Care mõtteviis on järjest populaarsem ja seda kasutatakse paljudes kontekstides. Ulatudes antud mõtteviisist lähtuvate terapeutiliste harjutuste läbiviimisest- sotsiaalse- ja teraapilise (tervendav) aianduseni. Lisaks kasutatakse seda loomade teraapiates, looduskesksetes ja öko teraapiates ning põllumajanduses.  
 • Tegevusi kasutatakse tervishoiuteenustega, loodusressurssidega, farmidega, loomadega ja loodusvaradega seotud valdkondades, kuna Green&Care tõstab antud valdkondade toimimise kvaliteeti, annab lisaväärtust ning seeläbi patsientide elukvaliteet paraneb.
 • Green& Care töötab mõlemat pidi- see annab võimaluse kasutada farme teraapilisel eesmärgil ja samas kaitseb ka traditsioonilist põllumajandust ning selle püsimist.
 • Euroopas valitsused ja omavalitsused suuresti toetavad Green & Care tegevusi.
 • Paljudes maades väikefarmid on ühinenud, et teha koostööd Green&Care tegevuste arendamiseks ja kasutamiseks
 • Norras on vastu võetud riiklik Green Care valdkonna strateegia. Austrias, Belgias, UK-s on olemas üleriigilised Green Care võrgustikud ja platvormid, mis selles valdkonnas tegevust organiseerivad.
 • Holland on üks eesrindlikumaid antud valdkonnas ning neil on koostatud ka käsiraamat farmeritele ja farmidel on võimalik taotleda kvaliteedile vastavust tõestav märk.

Seminaril esinevad veel Priit Adler Metsamõisa Puhta Vee Kodu Teemapargist, kes räägib Puhte vee teemaparki ratastoolirajast, meelteaiast (aiandusteraapia mõjust) ning abi loodusest puuetega inimeste ja nende pereliikmete toimetuleku toetuseks. Pahkla Camphilli Küla ja Kilingi-Nõmme tervise hoolduskeskus jagavad oma Green Care tegevuste kogemusi. Pahkla külas on lehmad, vasikad, kanad, kelle eest saavad hoolealused hoolitseda, põllumaa, aed jne.

Projekti eesmärk oli kokku tuua kutsekoolide õpetajad, spetsialistid ja koolitajad erinevatest haridusvaldkondadest ja anda neile võimalus vahetada omavahel teadmisi, oskusi, kogemusi ja ideid, kuidas arendada Green Care mõtteviisi oma riigis ja kuidas rakendada ja kasutada valminud moodulite rakenduskavasid oma koolide õppekavades ja täiendõppes. Lisaks teavitada erinevaid sihtgruppe (hoolekandeteenuse osutajad, metsanduse inimesed, talude omanikud) Green Care mõtteviisi ja võimaluste kasutamisest erinevates valdkondades.

Loodi Green Care (GC) temaatikast lähtuvalt õppekava raamistik koos moodulite rakenduskavadega ja koondada see üheks tervikuks õpetaja käsiraamatuks. Testiti koostatud mooduleid ja jagati saadud kogemusi (tervishoiu ja loomade hoolduse erialadel). Arendati välja kasulik ja rakendatavad hindamismeetodid GC õppemoodulitele. Luua võimalused rakendada GC õppemooduleid erinevates valdkondades ja seeläbi arendada koostööd erinevate valdkondade vahel.

Moodulid, mis projekti käigus valmisid:

 • Aiandusteraapia (tervendav aed)- BC
 • Keskkonnahoid Green Care tegevustes-PKHK
 • Metsandus Green Care tegevustes- PKHK
 • Hobused ja Green Care tegevused- YSAO
 • Koerad ja Green Care tegevused- YSAO
 • Erivajaduste inimeste juhendmine (greet&meet for special meets)- SAKKY
 • Heaolu teenused ja Green Care tegevused- Intercollage

Erinevad riigid alustavad tööd, et integreerida valminud moodulid oma õppekavadesse või luua valikmoodulid, et õpilaste arusaamu Green Care temaatikast ja tegevustest laiendada.

Projekti lisainfo:http://www.gogreencare.eu/