Kokku esitati 728 sooviavaldust

Kui mullu esitati Pärnumaa Kutseharduskeskuses (PKHK) erialadele kokku 689 avaldust, siis sel aastal esitati kokku 728 avaldust (sh põhihariduse järgne põhikonkurss 353 ja täiendav vastuvõtt 41 ning keskhariduse järgne põhikonkurss 334 avaldust).

Kõige populaarsemaks osutus eelmisel aastal keskhariduse põhjal omandatav raamatupidaja eriala, kuhu kandideeris 3,95 inimest kohale. Sel aastal kandideeris raamatupidaja erialale juba 4,8 noort ühele õpekohale. Raamatupidajale järgnesid ärikorralduse spetsialist (2,73), juuksur (2,31), kosmeetik (2,19), IT-süsteemide nooremspetsialist (1,80).

Populaarsemad erialad põhihariduse baasil olid tänavu majutusteenindus, kuhu kandideeris 2,2 inimest õppekohale, järgnesid IT-süsteemide nooremspetsialist (1,97) ja ehitusviimistlus (1,6), sõiduautotehnik (1,57 noort kohale) ja keevitaja (1,2).

Jätkub vastuvõtt töökohapõhisesse ehk õpipoisiõppesse, kus õpperühmad avatakse siis, kui on laekunud piisav arv sooviavaldusi.

PKHK eripäraks on kompaktne koolilinnak loodussõbralikus keskkonnas Niidupargis ja laialdane erialade valik. PKHK on üks suuremaid kutse- ja täiendusõppekeskusi Eestis ning on hea koht kindlat tööd ja sissetulekut pakkuva eriala omandamiseks, kus õpilased saavad valida 32 eriala vahel 16-s õppekavarühmas.