Pärnus valmivad kutseõppurite käte all pargipingid ja kontrollitakse sõiduauto mootoreid

Sel neljapäeval ja reedel, 12.-13. mail toimuvad Pärnumaa Kutsehariduskeskuses (Niidupargi 8/12, Pärnu) ehituspuusepa ja sõiduautotehniku erialade kutsemeistrivõistlused. Mõlema meeskondliku võistluse kõige suuremaks väljakutseks on ülesannete sooritamise täpsus ajalise surve all.

„Eestis on tõusev trend, et oma metsa ei viida maalt välja, vaid kohalikust puidust valmistatakse mitmeid tooteid, mida hiljem eksporditakse. Seetõttu on aina olulisem väärtustada meie esiisade oskusi ning populariseerida puutööd, et selles valdkonnas oleks rohkem õppureid ja ka õppekavu,“ märkis Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ehituse valdkonna kutseõpetaja Ingrid Kruusla.

Ehituspuuseppade võistlusülesandeks on valmistada vastavalt ette antud joonistele väikevorm – suvepealinna miljööst inspireeritud paadi motiiviga puidust pink. Võistlustöö teostamiseks on paarisvõistkondadel aega vaid 13 tundi.

Võistlusülesande autori, kohtuniku ja Nordic Houses OÜ inseneri Indrek Sootsi sõnul on tänavune ülesanne tõenäoliselt läbi aegade üks keerukamaid, kuid teistsuguse suunitlusega.

„Võrreldes eelmise aastaga oli seekord eesmärgiks võtta pinget maha võistlustöö koostamise väljanuputamise ja arvutuste poolelt ning teisalt tuua rohkem esile puusepa töö professionaalsust ja täpsust limiteeritud ajaga. Need aspektid on tänasel tööturul ka üha enam hinnatud,“ ütles Soots.

Ehituspuuseppade erialalt astub võistlustulle viis paarisvõistkonda Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest, Kuressaare Ametikoolist, Pärnumaa Kutsehariduskeskusest, Tallinna Ehituskoolist ja Viljandi Kutseõppekeskusest.

Kõik huvilised on Pärnumaa Kutsehariduskeskuse võimlasse võistlejatele kaasa elama ja ehituspuusepa erialaga tutvuma oodatud! Võistluse lisainfo ja ajakava: http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/ehituspuusepp-2016.

Võistlusülesande visuaal: https://drive.google.com/folderview?id=0B0UPED1xCQ1sMl9tUy1IZWwzRFE&usp=sharing (Autor: Indrek Soots)

Ehituspuuseppade kutsevõistlust korraldab SA Innove koostöös Pärnumaa Kutsehariduskeskusega. Võistluse läbiviimist toetavad Eesti Puitmajaliit, Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Parima sõiduautotehniku tiitlit püüdvad võistlejad peavad sooritama teoreetilise testi, läbi viima veermiku kontrolli, vahetama korrektselt rehvid, kontrollima erinevate sõlmede töökindlust ja mootori süsteeme ning koostama elektriskeemi. Iga töö sooritamiseks on aega 30 minutit.

“Kuna tänapäeval toodetud autod sisaldavad suurel hulgal elektroonikat ja keerulisi süsteeme, siis meister, kes kõigest sellest aru saab ning suudab välja selgitada vea ja sellele ka õige lahenduse, on tööturul väga nõutud,” tõdes võistluse peakohtunik ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Priit Auväärt.

Võistlusest võtab osa kokku 12 võistkonda järgmistest kutseõppeasutustest: Järvamaa Kutsehariduskeskus, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool, Kuressaare Ametikool, Narva Kutseõppekeskus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, Tartu Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, Viljandi Kutseõppekeskus ja Väike-Maarja Õppekeskus.

Kõik huvilised on Pärnumaa Kutsehariduskeskuse D-korpusesse võistlejatele kaasa elama ja sõiduautotehnika valdkonnaga tutvuma oodatud! Võistluse lisainfo ja ajakava: http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/soiduautotehnik-2016.

Sõiduautotehnikute kutsevõistlust korraldab SA Innove koostöös Pärnumaa Kutsehariduskeskusega. Võistluse läbiviimist toetavad Saku läte, Scania, Reval Auto Pärnu, Info Auto, Stokker, Mequiars, Fixus, Oomipood, Silberauto Pärnu, Mariine auto Pärnu ja Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfot tänavuste kutsemeistrivõistluste kohta leiab SA Innove kodulehelt: http://www.innove.ee/kutsemeistrivoistlused.

Kõikide kutsemeistrivõistluste kulgu ja galeriisid näeb kutseharidus.ee Facebooki fännilehel: https://www.facebook.com/kutseharidus.ee.

Alates 2006. aastast koordineerib noorte kutsemeistrivõistlusi Eestis SA Innove, valmistades ühtlasi noori ette rahvusvahelisteks kutsemeistrivõistlusteks EuroSkills ja WorldSkills. Kutsemeistrivõistluste läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Sihtasutus Innove on üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.