Selgunud on parimad õppegrupid 2016

Direktori ja õpilasesinduse poolt välja kuulutatud parima õppegrupi konkurss kestis 5 - 6. õppeperioodi. Õppegruppidel, kes viibisid ühe neist perioodidest praktikal, arvestati konkursi tulemused koolis viibitud perioodi järgi.

Parimate selgitamisel võeti aluseks:

  • Põhjuseta puudumiste arv õppegrupis ühe õppija kohta
  • 4-dele ja 5-tele õppivate õpilaste protsent õppegrupis
  • Õppevõlgadega õpilaste arv õppegrupis
  • Kooli üritustel osalemise aktiivsus

Välja selgitati teenindus- ja tehnikaõppe osakonna parimad, Voltveti õppegrupid liideti tehnikaõppe osakonna juurde.

TULEMUSED:

Teenindusõppe osakond                 Tehnikaõppe osakond

I koht                   PT-13                    ME-14

II koht                  PK-13                    T-13

III koht                 PT-14               jäi välja andmata

Palju õnne parimatele õppegruppidele ja nende rühmajuhatajatele!

Mõlema osakonna parimale ehk I koha saavutanud õppegrupile on auhinnaks piljardimäng klubis „Pool kaheksa“.

Lisainfo: huvijuht Kai-Tõe Ellermaa