Kutsehariduskeskus sõlmib Ettevõtlus - ja arenduskeskusega koostöölepingu

Homme kl 14 sõlmivad SA Pärnumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskus (PEAK) juhataja Teet Kurs  ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK) direktor Riina Müürsepp koostöölepingu,

 

rõhutades soovi teha igakülgset koostööd ja pidades oluliseks kutseõppeasutuse potentsiaali kaasamist piirkonna tööhõive ja ettevõtluse arendustegevusse. Mõlemad osapooled juhinduvad Pärnumaa arengustrateegiast 2030+ ning ühishuvist pikaajalise ja järjepideva koostöö vastu järgmistes valdkondades:

Pärnumaa ettevõtluse arendamine ning piirkonna ja ettevõtete konkurentsivõime tugevdamine;

·         ettevõtlusõppe arendamine;

·         koostöö ettevõtlusinkubaatori arendamisel;

·         koostöö konkurentsivõimelise kutsehariduse arendamisel.

Pärnumaa ettevõtluse arendamine ning piirkonna ja ettevõtete konkurentsivõime tugevdamine:

·         PEAK ja PKHK kaasavad teineteist vajalikesse töögruppidesse ja ettevõtjate  ümarlaudade tegevustesse;

·         Koostöös PEAK-iga selgitatkse välja ettevõtete tööjõu ja kvalifikatsiooni vajadused.

Poolte koostöös toimub ettevõtlikkusprojektide ja –tegevuste arendamine, rakendamine ning neis osalemine.

Ettevõtlusõppe arendamine:

·         koostöös ettevõtlusõppe arendamine ja rakendamine;

·         koostöös ettevõtlusainete õpetamine;

Koostöö ettevõtlusinkubaatori tegevuste arendamisel:

·         PKHK õpilaste ettevõtlusalaste teadmiste arendamine Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatori (PEIN) toel;

·         PKHK, PEAK ja PEIN kaasavad üksteist üritustele ja koolitustele.

Koostöö konkurentsivõimelise kutsehariduse arendamisel:

·         PEAK ja PKHK kaasavad üksteist infoüritustele;

·         PKHK rakendab saadud infot õppevaldkondade arendamisel.