Vabariigi kolmas hooldustöötaja

Redel, 15. aprillil toimus Valgamaa Kutseõppekeskuses vabariiklik kutsevõistlus „HOOLDUSTÖÖTAJA 2016“. Pärnumaa Kutsehariduskeskusest osalesid II kursuse HT-14  õppurid Liina Pärn ja Tatjana Savenok. Liina Pärn saavutas III koha.

Pärnumaa Kutsehariduskeskus tänab Liina Pärna ja Tatjana Savenoki heade tulemuste ja osavõtlikkuse eest ! Õppijaid juhendasid ja valmistasid võistlusteks ette  õpetajad Aita Kütt, Irina Golub, Stella Nuust ja Ülle Kivisild. Tänud õpetajatele!

 

Kutsemeistrivõistlus koosnes kolmest osast: 1. Teoreetiline ülesanne: lünkteksti täitmine Alus: moodul 6 „Töökeskkond“ (ohutus- ja hügieeninõuded) Hinnatakse teadmisi aja peale. 2. Situatsioonülesande lahendamine paaris. Alus: moodul 1 „Suhtlemine ja klienditeeninduse alused“, moodul 2 „Kutse-eetika“, moodul 19 „Ergonoomika“ ja moodul 17 „Hooldus erinevate haiguste korral“ (kliendi/patsiendi tervisliku seisundi hindamine, esmaabi). Hinnatakse toimingu sooritamise korrektsust ja õigsust, eetilist käitumist, suhtlemisoskust, ergonoomilisi töövõtteid ning meeskonnatöö oskust. 3. Situatsioonülesande lahendamine individuaalselt. Alus: moodul 1 „Suhtlemine ja klienditeeninduse alused“, moodul 2 „Kutse-eetika“, moodul 19 „Ergonoomika“ ja moodul 21 „Ravimiõpetuse alused“ Hinnatakse toimingu sooritamise korrektsust ja õigsust, eetilist käitumist, suhtlemisoskust ning ergonoomilisi töövõtteid.

Kaheksast koolist osales kuus kooli kokku 12-ne võistlejaga. Osalenud koolid: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool (2), Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (2), Valgamaa Kutseõppekeskus (2), Tartu Tervishoiu Kõrgkool (2), Kuressaare Ametikool (2), Pärnumaa Kutsehariduskeskus (2).