Tegevkaitseväelane Martin Kukk toob „Anname au!“ kampaania raames Afganistani sõjalood Pärnusse

Eesti esimest Afganistani sõja teemalist raamatut „Kuus kuud kuumust: Estcoy-12 Afganistanis“ tuleb „Anname au!“ kampaania raames tutvustama Pärnumaa kutsehariduskeskusesse kolmapäeval, 13. aprillil kell 14:05 selle autor,

Estcoy-12 kompaniiülem major Martin Kukk. Raamatuesitlus toimub suures auditooriumis (B-303). Raamat kirjeldab ühe Eesti kompanii tegevust kuue kuu jooksul sõjas, kus üks pool peab järgima kõige rangemaid reegleid ja teine pool ei järgi ühtegi.

 

Major Martin Kukk: „Raamat on kokkuvõte minu teisest missioonist kompaniiülemana. Kirjutis räägib Estcoy ehk Eesti jalaväekompanii tegevusest kuue kuu vältel Helmandi provintsis. Raamatus kajastuvad erinevate operatsioone kirjeldused ja huvitavamad vahejuhtumid koos lõbusate, aga ka traagiliste sündmustega.“ 

Raamat „Kuus kuud kuumust: Estcoy-12 Afganistanis“ ei sisalda mitte ainult autori isiklikke, vaid ka teiste sõdurite meenutusi kuna mõned sõdurid pidasid ka päevikut, mida nad ülemale käsikirja tarvis kasutada andsid.

Major Martin Kukk alustas kaitseväeteenistust 1995. aastal Eesti Riigikaitse Akadeemias. Aastatel 2004-2007 teenis ta erinevatel ametikohtadel Scoutspataljonis, Rahuoperatsioonide keskuses, maaväe staabis ja Kalevi jalaväepataljonis. Aastal 2011 oli major Kukk Estcoy-12 ülem Afganistanis, 2012. aastal asus ta teenistusse Maaväe staabi personali- ja administratiivosakonnas. Enne Vahipataljoni ülema ametikohale asumist teenis major Kukk Kaitseväe peastaabi välisteenistuse ja koolituse osakonna välisgrupis. Ta on lõpetanud Saksamaal asuva Bundeswehri Ülikooli, lisaks on major Kukk õppinud Saksamaal maaväe ohvitseri ja kindralstaabi kursustel.