Rahulolu-uuring 2016

Hea Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilane ja lapsevanem! Palume Teil osaleda kooli rahulolu-uuringus ja vastata küsitlusele.

Õpilase küsitlus asub aadressil:http://www.eformular.com/pkhkkvaliteet/opilased2016.html

Lapsevanema küsitlus asub: http://www.eformular.com/pkhkkvaliteet/lapsevanemad2016.html

Teie poolt antud vastused aitavad kooli edasise arengu planeerimisel, probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.

Küsitlused on vastamiseks avatud kuni 25. aprillini 2016.

 

Johanna Kommer, kvaliteedijuht