PKHK töötajate kommunikatsioonikonverents „Tühi jutt ei seisa püsti“

Neljapäeval, 24. märtsil toimub Pärnumaa Kutsehariduskeskuses (PKHK) traditsiooniliselt juba VII kevadkonverents „Tühi jutt ei seisa püsti“, millest võtab osa 115 töötajat.

Kommunikatsioniteemalisse konverentsipäeva teeb sissejuhatuse PKHK direktor Riina Müürsepp ning mainekujundusest ja meediasuhtest kõneleb kooli avalike suhete juht Anneli Rabbi. Ettekande teemal „Eesti kutsehariduse väljavaated 2016+“ esitab Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna juhataja Helen Põllo.

 

Sõnumite konkurentsist hariduses räägib konverentsi peaesineja Illari Lään, kes on lõpetanud 2000. aastal TÜ sotsiaalteaduskonna ajakirjanduse ja suhtekorralduse eriala. 2004. aastal kaitses ta ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudis teadusmagistritöö ülikooli sisekommunikatsiooni teemal.

Alates 2002. aastast on Illari Lään töötanud Eesti ühes suurimas ja vanimas organisatsioonis – 3500 töötajaga Tartu Ülikoolis, peamiselt kommunikatsiooni ja turunduse juhtimisega seotud ametikohtadel. Viimased kaheksa aastat on ta kommunikatsioonitalituse juhatajana vastutanud kogu ülikooli kommunikatsioonivaldkonna eest kõige laiemas tähenduses. Varasemalt on Illari Lään töötanud erasektoris, sh Eesti esimeses eraraadiojaamas – Raadio Tartu – saatejuhi ja toimetajana.

Kommunikatsioonikoolitused on Illari Lääne kokku viinud peamiselt avaliku sektori organisatsioonidega, sh kõrgkoolid ja ülikoolid, kutseõppeasutused, gümnaasiumid, kohalikud omavalitsused, ministeeriumid, lasteaiad, hooldekodud, spordiklubid ja -seltsid, sihtasutused jt organisatsioonid. Erialase täiendusena on Illari Lään regulaarselt osalenud erinevatel kommunikatsiooni, turunduse ja juhtimisega seotud koolitustel Eestis, aga ka Taanis, Islandil ja Hollandis.

 

Tarmu Kurm on kutsehariduse kommunikatsiooniga kokku puutunud ligi poolteist aastakümmet, siis räägib ta oma ettekandes „Visalt, kuid vääramatult“ sellest nii tagasi- kui edasivaates. Mida õpetlikku ja ka praegu aktuaalset saaks tänastesse muutunud oludesse varasemast kaasa võtta ning millele võiks kutseharidusest kõneledes lähitulevikus tähelepanu pöörata.

Tarmu Kurm on teinud suhtekorralduse ja sõnumiseadmise tööd Haridus- ja Teadusministeeriumis alates valitsusasutuse hariduspealinna kolimisest 2001. aastal. Enne seda töötas ta nii kirjutamisele kui ka rääkimisele keskendunud meediakanalites.  Arhitektuuri- ja sisekujundushuvilisena on ta tegutsenud ka kinnisvarasektoris ja löönud kaasa säästva renoveerimise infokeskuse tegevuses.

Tarmu Kurm on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse erialal teadusmagistri kraadiga, kõrvalerialana õppis ta kommunikatsioonijuhtimist ja teabekorraldust. Magistritöö teema – õpetajate meediapädevus – jäi samuti kommunikatsiooni- ja haridusvaldkonna ristumispunkti.

Tarmu on korraldanud ja juhtinud hulgaliselt üritusi alates seminaridest ning teabepäevadest kuni presidendi vastuvõttudeni parimatele koolilõpetajatele, samuti on ta Eesti Rahvusringhäälingu otseülekandena toimuva haridustöötajate auhinnagala „Eestimaa õpib ja tänab“ üks korraldajatest.

 

PKHK töötajate VII kevadkonverentsi "Tühi jutt ei seisa püsti" kava asub SIIN.

 

.