Arendusosakonna juhataja e-kursus pälvis kvaliteedimärgi

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt korraldatud konkursil selgusid e-kursuse kvaliteedimärgi saajad. 2016. aastal esitati e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru 41 e-kursust, millest hindamiskomisjon tunnustas kvaliteedimärgiga 31 kursust. „Aasta e-kursus 2016“ nominendiks esitati viis e-kursust.

E-kursuse kvaliteedimärgiga tunnustati 31 e-kursust, enim e-kursuse kvaliteedimärke anti välja Tallinna Tehnikaülikoolile.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (edaspidi HITSA) koostöökursus Hindamismudelite kasutamine väljundipõhisel ja kujundaval hindamisel, mis pälvis kvaliteedimärgi, autoriks on kooli arendusosakonna juhataja Varje Tipp.

Pärnumaa Kutsehariduskeksuse arendusosakonna juhataja Varje Tipp’u e-kursused on kolmel korral pälvinud kvaliteedimärgi.

Kursuse sisuks on aktuaalne teema, kuidas väljundipõhiselt hinnata ja anda õppijale tagasisidet kasutades hindamismudeleid.

Kursus on mõeldud üldhariduskoolide- ja kutsekoolide õpetajatele ning ülikoolide õppejõududele. Kursuse läbiviimist korraldab HITSA.

Kvaliteedimärgiga tunnustatud kursuste autoritele väljastatakse vastav tunnistus, mis antakse üle HITSA rahvusvahelise hariduskonverentsi „Fiiberoptiline haridustee“ pidulikul vastuvõtul 14. aprillil.

Vaata „E-kursuse kvaliteedimärk 2016“ saajate ja aasta e-kursuse nominentide nimekirja SIIT.

E-kursuse kvaliteedimärk 2017“ taotlusvoor kuulutatakse välja 2016/17. õppeaasta sügissemestri alguses.