Kutsehariduskeskus ootab õmblejaks, raietööliseks või nooremaednikuks õppima

Pärnumaa kutsehariduskeskus (PKHK) avas talvise vastuvõtu, sedapuhku võetakse kolmele erialale vastu 35 uut õpilast.

Veebruaris avab kool koos tekstiiliettevõtetega Wendre ja Stram õmblejate õppegrupi, kes omandab kodutekstiilideõmbleja kutseoskused emmas-kummas ettevõttes kohapeal.

Voltveti koolituskeskuses Tihemetsas alustasid sel nädalal õppetööd tulevased nooremaednikud ning peagi avatakse vastuvõtt raietööliste töökohapõhise õppegruppi.

PKHK avalike suhete juht Anneli Rabbi ütles, et nooremaednike õppegruppi on veel mõned vabad kohad saada ning need täidetakse jooksvalt esitatud avalduste alusel.

Kel tekkis huvi end koolitada, tasub teada, et talvise vastuvõtu erialade õppeajad on lühemad ning kestavad 2,5 kuust kuni ühe aastani.

“Info vastuvõtu kohta leiab kooli kodulehelt, soovitan sellega tutvudes pöörata tähelepanu vanuselisele nõudele. Kuigi nii õmblejate, raietööliste kui nooremaednike puhul ei ole kesk- ega isegi põhihariduse olemasolu nõutav, on kodutekstiilide õmblejatel pandud paika vanuseline alampiir, mis on 18 eluaastat,” toonitas Rabbi.

Ta rääkis, et varasematel aastatel on sisseastujates tekitanud segadust ka vastuvõtuinfos märgitud haridusnõue “põhihariduseta”.

“Inimesed on arvanud, et kui nad on keskharidusega, kõrgharidusega või koguni mitme kõrgharidusega, siis nad ei ole õppima oodatud. Vastupidi, uut eriala omandama pääsevad võrdsetel alustel nii need, kel ette näidata doktorikraad kui needki, kel üldhariduskoolis läbitud vaid loetud klassid,” selgitas Rabbi.

Et nii kodutekstiiliõmblejate kui raietööliste puhul on tegemist töökohapõhise koolitamisega, makstakse ameti omandajatele juba õpinguperioodil töötasu, milleks on miinimumpalk.

Pärast õpinguperioodi lõppu on võimalik samasse ettevõttesse tööle jääda.

Anu Villmann (Pärnu Postimees, 7.01.16)