Pernova Hariduskeskus ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus allkirjastavad koostöölepingu

Pernova Hariduskeskus ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus allkirjastavad 17. detsembril kell 12.00. koostöölepingu, mis puudutab ringide arendustegevust ja õppetöö üldpõhimõtteid.

 

Pernova Hariduskeskuses saavad lapsed avastada elektroonika võlusid ja proovida kätt metallitöös. Ringid on mõeldud 10-13 aastastele poistele ja tüdrukutele ning tegutsevad Kooli tänaval Pernova Tehnikamajas vastselt sisustatud ruumides. Tulevikus plaanitakse osa tegevusi läbi viia Pärnumaa Kutsehariduskeskuses koos külalisõpetajatega ning näha päris tööd ettevõtetes. 

Uued ringid on hea näide koostööst. Lisaks Pärnumaa Kutsehariduskeskusele on nõu ja jõuga aidanud Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ja mitmed Pärnumaa ettevõtted, kes loodavad ringidest endale tubli järelkasvu. Õppekavadki on koos välja töötatud nii, et soovi korral on ringis algteadmised saanud noorel lihtne edasi õppida vastavatel aladel kutseõppes.

Uute ringide avamine on üks osa 2015 a. koostööst Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna, Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse, ettevõtete, Pärnumaa Rajaleidja jt. koostööpartnerite vahel, mis aitab kaasa elektroonika ja metallitöö valdkonna arengule Pärnumaal.

Lisainformatsioon: Kadri Rebane, huvi- ja alushariduse spetsialist, Pärnu Linnavalitsus, tel 444 8257