Valmis kümnes aastaraamat

Esmaspäeval, 30. novembril esitleti Pärnumaa kutsehariduskeskuse (PKHK) nõukogule 2014/2015 õppeaasta aastaraamatut.

PKHK direktor Riina Müürsepp peab oluliseks, et kümme aasta jooksul ilmunud aastaraamatud sisaldavad kooli elutähtsaid sündmusi ja igapäevaseid pingutusi, mis on ühtlasi ajalooallikas ja tagasivaade. Kümne aastaga on üles ehitanud kaasaegse õpikeskkonnaga kool ja ellu viidud mitmeid märgilisi tegevusi.

2014/2015 õppeaastat peab direktor igati kordaläinuks, kuna üleriigilistel kutsevõistlustel saavutatud rekordarv - 18 medalit sh 5 kuld-, 6 hõbe- ja 7 pronksmedalit ning kooli esindas 53 tublit õpilast. Kümnes aastaraamat annab ülevaate PKHK osakondadest, töötajatest, lõpetajatest, tunnustustest ja kajastab struktuuriüksuste juhtide mõtteid ning tehtu kokkuvõtteid, lisatud on pilte ja ülevaatlikke arvaandmeid.

Aastaraamatu tekstid kogus ja toimetas avalike suhete juht Anneli Rabbi, tehnilise poole pealt olid abiks Eda Tiismaa ja Kaie Laur raamatukogust.

Endise õppedirektori, Tiiu Orgvee, estvedamisel talletati aastaraamatuks ka õppeaastad 2003/2004 ja 2004/2005, millel on oluline roll kogu kooli edasises arenguloos, mil rakendus Euroopa Liidu poolt rahastatav projekt “Pärnumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuuri väljaehitamise I etapp 2003 – 2006“. See oli periood, kui säilitati endiste koolide, kuid samas loodi ka uue kooli traditsioone. Ülevaade on koostatud kooli arhiivi- ja fotomaterjalide alusel.

Aastaraamatud asuvad kooli kodulehel (üldinfo ~ aastaaruanded ja -raamatud).

 

Anneli Rabbi, avalike suhete juht