Parim õppegrupp - võistlus

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktor ja õpilasesindus kuulutavad välja konkursi parimate PKHK õppegruppide väljaselgitamiseks. Võistlusse on kaasatud kõik põhikooli järgsed õppegrupid.

Punkte arvestatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

  • Põhjuseta puudumiste arv õppegrupis ühe õppija kohta keskmiselt
  • Õppegrupis 4-dele ja 5-tele õppivate õpilaste protsent
  • Õppegrupi õppevõlgnevuste arv

Konkursi periood:

9. märts – 17. mai 2015 ehk 6. ja 7. õppeperiood

NB! Õppegruppidel, kes viibivad praktikal, arvestatakse konkursi tulemused koolis viibitud perioodi järgi (kas 6. või 7. periood). Kui rühm on mõlemal perioodil praktikal siis sel korral konkursist osa võtta ei saa.

Välja selgitatakse kolm parimat õppegruppi teenindus- ja tehnika osakonnast. Voltveti õppegrupid liidetakse tehnikaosakonna juurde.

Mõlema osakonna parimale ehk I koha saavutanud õppegrupile on auhinnaks:

Ekskursioon Tori põrgusse ja Grilliõhtu direktori juures talus Tori vallas.

Võitjad kuulutatakse välja PKHK kevadisel tänupäeva kontsert-aktusel 5. juunil.

Ekskursioon ja grilliõhtu toimub neljapäeval 11. juunil 2015.