9780589t1h8316Seoses SARS-Cov2 viiruse leviku tõkestamise ja sellest tulenevalt distantsõppe toimumisega on  uddetud Pärnumma Kutsehariduskeskus 2019/2020 õppeaasta akadeemilist kalendrit. ajavahemikul 20.04-26.04.2020 on koolivaheaeg.