Ülddokumendid

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse sisehindamise läbiviimise kord (pdf-formaadis)

Selgitustaotlus, märgukiri, teabenõue ja muu kirjavahetus

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tegevus on avalik. Töö käigus jõuab kooli ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Sellised andmed võivad asutusse jõuda läbi kirjavahetuse. See on võimalik ka siis, kui isik on mõne menetluse osapool.
Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui selleks tuleb kolmandalt isikult järelepärimisi tegema, avaldatakse isikuandmeid minimaalses, hädavajalikus mahus. Kui olete saatnud meile selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame dokumendi ise õigele adressaadile ja teavitame Teid sellest.

Avaliku teabe seaduse kohaselt tuleb koolil avaldada osa töötulemustest internetis, kooli avalikus dokumendiregistris. Seega on kirjavahetuse andmestik nähtav avalikus dokumendiregistris. Siinkohal on oluline vahet teha, kas dokumendid on juurdepääsupiiranguga või mitte. Dokumendiga, mis ei ole avalikus vaates nähtav, kuid mis on juurdepääsupiiranguta, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib isiku kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, vaadatakse kirja sisu üle ja otsustatakse, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Dokumendile, mis välja antakse, ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid, nagu (e-)posti aadress või telefoninumber (välja arvatud juhul, kui kirjavahetus puudutab juriidilise isiku või asutuse esindajat). Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses.

Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida (nt. kohtueelne menetleja või kohus).

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitab kool viis kuni seitse aastat. Tähtaja ületanud dokumendid hävitatakse. Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldatakse umbisikuliselt, ilma nimedeta.

Lisainfo:

  • Teabenõue - Teabenõudega võite küsida dokumenti või infot, mis on Pärnumaa Kutsehariduskeskusel juba olemas. Vastuse saate 5 tööpäeva jooksul.
  • Selgitustaotlus - Kui soovite Pärnumaa Kutsehariduskeskuselt teavet, mille andmiseks on vaja olemasolevat teavet analüüsida või koguda lisateavet, siis on tegu selgitustaotlusega. Saate küsida selgitusi kooli tegevuse kohta. Vastuse saate 30 päeva jooksul.
  • Märgukiri - Märgukirjaga võite teha Pärnumaa Kutsehariduskeskusele ettepanekuid kooli töö korraldamiseks ja valdkonna arengu kujundamiseks ning edastada teavet. Juhul, kui olete märgukirjaga esitanud küsimuse, saate vastuse 30 päeva jooksul.

Allikad:

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse põhimäärus

... on vastu võetud 20.06.2016 nr 37 ja avaldatud Riigi Teatajas (RTI, 25.06.2016, 31).

Avalik dokumendiregister

Eesti koolide haldamise infosüsteemi (EKIS) avalik vaade võimaldab tutvuda alates 01.01.2016 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tegevuse käigus loodud või saadud juurdepääsupiiranguta dokumentidega. Juurdepääsupiiranguga dokumentide korral on dokumendiregistris avalikustatud vaid registreerimisandmed.

Juurdepääsupiiranguta dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav, on võimalik tutvuda, kui saadate teabenõude elektronposti aadressil parnumaa[at]hariduskeskus.ee, kirja aadressil: Niidupargi tn 12, Pärnu 80047. Lisainfo telefonil (+372)4427888.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse töötajate puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali (RTIP) avaliku dokumendiregistri kinnitusdokumentide registris

NB! Pärnumaa Kutsehariduskeskus on liitunud dokumendivahetuskeskusega (DVK)

Isikuandmete töötlemine Pärnumaa Kutsehariduskeskuses

Kehtib alates 25.05.2018

Isikuandmete töötlemise teave on koostatud EL isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artiklis 12 „Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord“ ette nähtud nõuete täitmiseks ja füüsiliste isikute teavitamiseks isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja õiguste tagamisest.​​

1.Millised on isikuandmed ja millisel juhul töötleme

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Eelkõige on füüsiline isik tuvastatav identifitseerimistunnuse (nimi, isikukood, elukoht, asukoht, e-posti aadress, telefoninumber, võrguidentifikaator) või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

KOOSTÖÖPARTNERID

etwinning hitsa logo htm logo innove logo archimedes logo

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
IBAN: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871 (+372) 551 0298
Sisseastumine (+372) 442 7883
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Raamatukogu (+372) 445 1954
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)