Tunniplaan

Tunniplaan õppeinfosüsteemis

  • 2019/2020 õppeaasta VI õppeperioodi tunniplaan (ka sessioonõpped) asub õppeinfosüsteemis. Valige õige nädal ja siis rühm.
  • Pärnumaa Kutsehariduskeskus on 14.03.2020 – 12.04.2020 suletud. Kontaktõpet ei toimu, õppetöö toimub tunniplaani alusel e-õppena.
  • Sessioonõpete tunniplaanid valmivad hiljemalt nädal enne õppesessiooni algust. Palun tunniplaan vahetult enne kindlasti üle kontrollida, sest tihti tuleb ette erakorralisi muudatusi!
  • Palun jälgige tunniplaani igapäevaselt, kõik muudatused, mis tehakse, kajastuvad koheselt tunniplaanis!