Tunniplaan

Tunniplaan õppeinfosüsteemis

 • 2019/2020 õppeaasta VIII õppeperioodi tunniplaan (ka sessioonõpped) asub õppeinfosüsteemis. Valige õige nädal ja siis rühm.
 • Alates 18. maist 2020 jätkub õppetöö nii koolis kui ka distantsõppena! Lugege järgnevat infot ja jälgige tunniplaani!
 • Nii õpilastel kui ka õpetajatel tuleb tunniplaanis tähelepanu pöörata tunni juures olevale ruumile: kui see on e-õpe, siis kooli tulema ei pea ja jätkub distantsõpe. Tööülesanded ja muu info on õpilastele õpetajate poolt lisatuna ÕIS-s. Kui tunniplaanis on klassiruum, siis toimub õpe koolis, ettenähtud ruumis.
 • Alates 18. maist on koolis uued tundide ajad:
  1.-2. tund 08.30 - 10.00
  3.-4. tund 10.10 - 11.40
  5.-6. tund 11.50 - 13.20
  7.-8. tund 13.30 - 15.00
  9.-10. tund 15.10 - 16.40
  11.-12. tund 16.50 - 18.20
  Kuni õppeaasta lõpuni, 31. august 2020, on tunnina kasutuses ka esmaspäevane 1.-2. tund.
  Söömine toimub organiseeritult ja rühmade kaupa. Söömisgraafik asub siin. Täpsem info rühmajuhatajalt!
 • Sessioonõpete tunniplaanid valmivad hiljemalt nädal enne õppesessiooni algust. Palun tunniplaan vahetult enne kindlasti üle kontrollida, sest tihti tuleb ette erakorralisi muudatusi!
 • Palun jälgige tunniplaani igapäevaselt, kõik muudatused, mis tehakse, kajastuvad koheselt tunniplaanis!