Euroopa Noored programmi noortevahetusprojekt nr EE-11-E35-2012-R3 "Different Cultures, Same Problem - Unemployment Among Young People".

7.04. - 16.04.2013 toimus rahvusvaheline noortevahetusprojekt "Different Cultures, Same Problem - Unemployment Among Young People" Prantsusmaal, kus osales 15 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilast-vilistlast ning 3 grupijuhendajat.

Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci 2010

Praktika Euroopa metsades (The Practice of European Forests) Projekt nr 22-3.2/459

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti Koolituskeskuse metsanduse eriala 18 õppuril oli võimalik sooritada praktika väljaspool Eestit.

Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci

2012 - ÕPIRÄNDEPROJEKT

Projekti pealkiri: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste mobiilsus ja rahvusvahelised oskused läbi õpirände

Vastuvõttev partner: Etelä-Kymenlaakson Ammatiopisto

(Etelä-Kymenlaakso Vocational College) www.ekami.fi

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastuse toel ellviidud projektid. 

Aastatel 2007-2013 Euroopa Sotsiaalfondi toel elluviidud projektid.

Välisministeeriumi toel elluviidud projektid.

Aastatel 2007-2013 EL Struktuuritoetustega elluviidud projektid.