Autotehnikud praktikale autode sünnimaale (projekti number: 22-5.1.3/33)

2013 aasta kevadel oli võimalik neljal AT-10 õpilasel sooritada praktika õpirände raames Saksamaal. Vastuvõttev kool on meie pikaajaline partner Berufsbildende Schulen Burgdorf, kes korraldas ekskursioonid ja loomulikult leidis praktikaettevõtted. Projekti toetaja on Euroopa Liidu Elukestva õppe programm. Praktika kestvuseks oli kolm nädalat.

 

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastuse toel ellviidud projektid. 

Aastatel 2007-2013 Euroopa Sotsiaalfondi toel elluviidud projektid.

Välisministeeriumi toel elluviidud projektid.

Aastatel 2007-2013 EL Struktuuritoetustega elluviidud projektid.

Lehekülg 5 / 5