Teenindusõppeosakonna jätkukursuste õpilastel oli võimalus sooritada ettevõttepraktika välismaal.

See sai teoks Euroopa Liidu poolt rahastatava Leonardo da Vinci õpirändeprojekti toel. Rahastuse saanud projekt kandis nime „Experience Makes us Professionals“ ja hõlmas aastaid 2013- 2014. 

Projekti eesmärk oli saata kokku 22 õpilast 4 nädalaks ettevõttepraktikat sooritama välisriikidesse.

 

Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci 2011

Projekt nr 22-3.2/304 

2011 / 2012. õ-a avanes Leonardo da Vinci programmi projekti „Eesti elektroonika ja infotehnoloogia õpilased Austrias kogemust saamas“ raames võimalus sooritada praktika välisriigis 4 PKHK tehnikaõppeosakonna õpilasel.

Õpirände projekt "ESTELIT II" 2013. - 2015. aastal

Õpirändeprojekti raames suunati Pärnumaa Kutsehariduskeskuse III kursuse 2 õpilast IKT valdkonnast arvutid ja arvutivõrgud erialalt ja III kursuse 2 õpilast elektroonika erialalt Saksamaale Erfurti praktikale. 

Praktikalähetuse periood oli õpilastel 21 kalendripäeva (3 nädalat), perioodil märts-aprill 2014.a. ja 2015.a.

Õpirände ajal oli õpilasel võimalik tutvuda teises keskkonnas uute töövõtete ja erinevate juhendajatega. Suurenes praktiliste töö- ning koostööoskuste hulk, mis kinnistasid kodukoolis omandatud teooriat ja varasemaid praktikaid. Tänu silmaringi avardumisele välispraktika käigus on koolilõpetajad oskuslikumad ja innovaatilisemad korraldamaks oma tulevast töö- ning õppekarjääri. Välisriigis praktika sooritanud õppurid on altimad ja julgemad minema tööle lisaks koduriigile ka teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastuse toel ellviidud projektid. 

Aastatel 2007-2013 Euroopa Sotsiaalfondi toel elluviidud projektid.

Välisministeeriumi toel elluviidud projektid.

Aastatel 2007-2013 EL Struktuuritoetustega elluviidud projektid.