Euroopa Noored programmi noortevahetusprojekt nr EE-31-E39-2013-R3, leping nr 13-168 "Dare to Care".

26.04.-03.05.2014 toimus rahvusvaheline noortevahetusprojekt "Dare to Care" Pärnumaal, mille koordinaatoriks oli Pärnumaa Kutsehariduskeskus. Projektis osales ühtekokku 30 noort ja 6 grupijuhti Eestist, Hollandist, Türgist, Gruusiast ja Armeeniast.

Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci

2011 - ÕPIRÄNDEPROJEKT

Projekti pealkiri: Mitmekülgsed kogemused ja erialased oskused läbi välispraktika

Vastuvõttev partner: Etelä-Kymenlaakson Ammatiopisto (Etelä-Kymenlaakso Vocational College)

www.ekami.fi

Õpirändeprojekti raames osales 4 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse II kursuse ehituserialade õpilast Soome Vabariigi Kotka linna ettevõtetes praktikal.

Ka meister tahab maailma näha ja tagasi tulles uusi kogemusi rakendada (projekti number 22-3.4/257)

Projekti raames said  kaks autoerialade õpetajat, Mati Otsing ja Priit Auväärt, õpirändes viibida kaks nädalat (15.-29.04.2013) Saksamaal meie partnerkooli, Berufsbildende Schulen Burgdorf, juures. Õpetajate õpiränne on osa kutseõpetajate stažeerimisest.

Üheks eesmärgiks oli tutvuda Saksa duaalse kutseõppesüsteemiga ja partnerkooli õppekavadega.

Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci 2011

Projekt nr 22-3.2/400

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse teenindusõppeosakonna 14 õpilasel avanes võimalus 2011 / 2012. õ-a sooritada välispraktika Itaalias, Saksamaal, Austrias või Inglismaal.

Neli koka ja pagar-kondiitri eriala õpilast sõitsid projekti raames välispraktikale Itaaliasse Riminisse.

 

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK) avalike suhete juht osales Archimedes Euroopa elukestva õppe programmi haridusjuhtide õppelähetusel “Kutseõpe kui riigi hariduse ja majanduse alustala” Tšehhi Vabariigis Poděbrady linnas.

Kogu õppelähetuses osalejate grupp oli laiapõhjalise esindatusega, kuhu kuulusid erinevatest riikidest erinevate tasandite juhid: koolijuhid, osakonnajuhatajad, juhtivõpetajad, projektijuhid jt.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastuse toel ellviidud projektid. 

Aastatel 2007-2013 Euroopa Sotsiaalfondi toel elluviidud projektid.

Välisministeeriumi toel elluviidud projektid.

Aastatel 2007-2013 EL Struktuuritoetustega elluviidud projektid.