Pärnumaa KHK-e õpilaste mobiilsus ja rahvusvahelised oskused läbi Leonardo da Vinci programmi õpirände projekti „Õpirände kogemusega valdkonna spetsialistiks“ 2013/14 õppeaastal
 
 
Õpirändeprojekti raames suundus Pärnumaa Kutsehariduskeskuse II kursuse 6 õpilast ehitusvaldkonnast (ehitusviimistleja, ehituspuusepa, kivi- ja betoonkonstruktsioonide erialalt), üheaastasel õppel 2 õpilast palkmajaehitaja erialalt ja II kursuse 2 õpilast metallitöötlemise valdkonnast (keevitaja erialalt) Soome - Kotka ettevõtetesse/ Etelä-Kymenlaakson Ametikooli, Sataedu kooli ja Keuda kooli praktikale.

Euroopa Noored programmi noortevahetusprojekt nr 13-30 "Heathy Lifestyle and Sports are IN & FUN".

10.08. - 19.08. toimus rahvusvaheline noortevahetusprojekt "Healthy Lifestyle and Sports are IN & FUN" Pärnus, mille koordinaatoriks oli Pärnumaa Kutsehariduskeskus. Projektis osales 10 noort Eestist, 8 Hollandist, 10 Türgist ning igast riigist üks grupijuht.  

Noortevahetus viidi läbi koostöös PKHK projektipartneritega Richter Hollandis ning Kapadokya Egitim Akademisi Dernegi Türgis. Projekti keskseteks teemadeks oli

Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci

2011 - ÕPIRÄNDEPROJEKT

Projekti pealkiri: Mitmekülgsed kogemused ja erialased oskused läbi välispraktika

Vastuvõttev partner: Etelä-Kymenlaakson Ammatiopisto (Etelä-Kymenlaakso Vocational College)

www.ekami.fi

Õpirändeprojekti raames osales 4 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse II kursuse ehituserialade õpilast Soome Vabariigi Kotka linna ettevõtetes praktikal.

Euroopa Noored programmi noortevahetusprojekt nr EE-31-E39-2013-R3, leping nr 13-168 "Dare to Care".

26.04.-03.05.2014 toimus rahvusvaheline noortevahetusprojekt "Dare to Care" Pärnumaal, mille koordinaatoriks oli Pärnumaa Kutsehariduskeskus. Projektis osales ühtekokku 30 noort ja 6 grupijuhti Eestist, Hollandist, Türgist, Gruusiast ja Armeeniast.

Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci 2011

Projekt nr 22-3.2/400

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse teenindusõppeosakonna 14 õpilasel avanes võimalus 2011 / 2012. õ-a sooritada välispraktika Itaalias, Saksamaal, Austrias või Inglismaal.

Neli koka ja pagar-kondiitri eriala õpilast sõitsid projekti raames välispraktikale Itaaliasse Riminisse.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastuse toel ellviidud projektid. 

Aastatel 2007-2013 Euroopa Sotsiaalfondi toel elluviidud projektid.

Välisministeeriumi toel elluviidud projektid.

Aastatel 2007-2013 EL Struktuuritoetustega elluviidud projektid.