Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci 2010

Praktika Euroopa metsades (The Practice of European Forests) Projekt nr 22-3.2/459

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti Koolituskeskuse metsanduse eriala 18 õppuril oli võimalik sooritada praktika väljaspool Eestit.

 
Pärnumaa KHK-e õpilaste mobiilsus ja rahvusvahelised oskused läbi Leonardo da Vinci programmi õpirände projekti „Õpirände kogemusega valdkonna spetsialistiks“ 2013/14 õppeaastal
 
 
Õpirändeprojekti raames suundus Pärnumaa Kutsehariduskeskuse II kursuse 6 õpilast ehitusvaldkonnast (ehitusviimistleja, ehituspuusepa, kivi- ja betoonkonstruktsioonide erialalt), üheaastasel õppel 2 õpilast palkmajaehitaja erialalt ja II kursuse 2 õpilast metallitöötlemise valdkonnast (keevitaja erialalt) Soome - Kotka ettevõtetesse/ Etelä-Kymenlaakson Ametikooli, Sataedu kooli ja Keuda kooli praktikale.

Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci

2012 - ÕPIRÄNDEPROJEKT

Projekti pealkiri: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste mobiilsus ja rahvusvahelised oskused läbi õpirände

Vastuvõttev partner: Etelä-Kymenlaakson Ammatiopisto

(Etelä-Kymenlaakso Vocational College) www.ekami.fi

Euroopa Noored programmi noortevahetusprojekt nr 13-30 "Heathy Lifestyle and Sports are IN & FUN".

10.08. - 19.08. toimus rahvusvaheline noortevahetusprojekt "Healthy Lifestyle and Sports are IN & FUN" Pärnus, mille koordinaatoriks oli Pärnumaa Kutsehariduskeskus. Projektis osales 10 noort Eestist, 8 Hollandist, 10 Türgist ning igast riigist üks grupijuht.  

Noortevahetus viidi läbi koostöös PKHK projektipartneritega Richter Hollandis ning Kapadokya Egitim Akademisi Dernegi Türgis. Projekti keskseteks teemadeks oli

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastuse toel ellviidud projektid. 

Aastatel 2007-2013 Euroopa Sotsiaalfondi toel elluviidud projektid.

Välisministeeriumi toel elluviidud projektid.

Aastatel 2007-2013 EL Struktuuritoetustega elluviidud projektid.