VANKeR programmi ülevaade

VANKeR programmi eesmärk on 

"E-õppe arendamine kutsehariduses". Programmi raames töötati kutsekoolides välja 1111 õppenädala mahus e-kursuseid ja 520 interaktiivset õpiobjekti. Pärnumaa Kutsehariduskeskus oli programmi partner.

Programm: "E-õppe arendamine kutsehariduses"

Aeg: 01.07.2008 - 31.12.2013

Elluviija: Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

Programmi partnerid: 27 õppeasutust sh Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Programmi maht: 35 340 000 krooni, sh struktuuritoetus 30 039 000 krooni

Programmi rakendusüksus: SA Innove

Programmi eesmärgid:

 • Kutsestandarditel põhinevatele riiklikele õppekavadele vastavate e-õppematerjalide väljatöötamine lähtuvalt õppekavade arendamise ja koostöövõrgustike toel kaardistatud vajadustest;
 • E-õppe koolitusprogrammi edasiarendamine haridustehnoloogidele ja õpetajatele lähtuvalt haridustehnoloogilistest pädevustest;
 • E-õppe informatsiooni laialdasem levitamine kutseõppeasutustes ja ühiskonnas tervikuna.

Valminud õpiobjektid ja e-kursused leiate E-õppe Arenduskeskuse repositooriumist. Täpse otsingu tegemiseks valige vasakust menüüst "OTSING"

E-VÕTI ja VANKeR programmi kaudu on e-kursuseid ja õpiobjekteloonud alljärgnevad PKHK õpetajad:

 1. Allan Lorents
 2. Endla Kuura
 3. Anu Laas
 4. Reet Parik
 5. Sirje Parrol
 6. Ruth Leping
 7. Monika Limberg
 8. Kristi Lorents
 9. Rita Pillisner
 10. Heli Sakk Hännikäinen
 11. Elmar Kaldmäe
 12. Kristel Sepp
 13. Sirje Tamm
 14. Anne Metsmaa
 15. Tiina Tamm
 16. Marje Kask
 17. Värdi Soomann
 18. Kaja Hiie
 19. Malle Raudoja (Kallus)
 20. Varje Tipp
 21. Janek Leppnurm
 22. Andrus Simberg
 23. Õnne Ennussaar
 24. Maie Jesjutina
 25. Ene Jaakson
 26. Erna Gross
 27. Ly Kukk
 28. Kristi Raidla
 29. Heidi Ahman
 30. Janne Ojala
 31. Sirje Aigro
 32. Piret Laan
 33. Lembit Miil
 34. Mart Ronk
 35. Karin Luts