Praktika Euroopa metsades II

Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci 2011

Praktika Euroopa metsades II

Projekt nr 22-3.2/303

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti Koolituskeskuse metsamajanduse eriala 7 õppuril oli võimalik sooritada praktika Euroopas.

Kahe nädala pikkused praktikad toimusid Inglismaal (2. kursuse õpilased) ja Norras (4. kursuse õpilased). 

PKHK partneriteks on Kongsberg videregående skole Norras, kes võõrustas 4 õpilast ning Grampus Heritage and Training Inglismaal, kes võõrustas 3 õpilast.

Praktikaprojekti eesmärgiks oli saada rahvusvahelist praktilist kogemust metsamajanduse erialal. Lisaks said õpilased võrrelda oma kutseoskusi teiste riikide õpilastega, laiendada silmaringi, kohtuda noortega teistest riikidest ning sõlmida uusi kontakte hilisemaks koostööks. Kool sai tagasisidet meie õpetuse taseme kohta rahvusvahelises konkurentsis, mida ja kuidas on vaja arendada, et lõpetajad tuleksid paremini toime Eesti ja Euroopa tööturul.

Välispraktika saab teoks tänu toetusele Leonardo da Vinci õpirändeprojektide programmist eraldatud toetusele 16 060 € suuruses summas. Leonardo da Vinci on Elukestva õppe programmi (2007-2013) allprogramm.