Praktika Euroopa metsades

Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci 2010

Praktika Euroopa metsades (The Practice of European Forests) Projekt nr 22-3.2/459

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti Koolituskeskuse metsanduse eriala 18 õppuril oli võimalik sooritada praktika väljaspool Eestit.

Kolme nädala pikkused praktikad toimusid Lätis (3. ja 4. kursuse õpilased), Soomes (2. kursuse õpilased) ja Austrias (3. kursuse õpilased).
PKHK partneriteks on Ogre metsatehnikum ning Ergli kutsekool Lätis, Sedu koolituskeskus Soomes ning ühendus Europea-Austria.

Praktikaprojekti eesmärgiks oli saada rahvusvahelist praktilist kogemust metsamajanduse erialal. Lisaks said õpilased võrrelda oma kutseoskusi teiste riikide õpilastega, laiendada silmaringi, kohtuda noortega teistest riikidest ning sõlmida uusi kontakte hilisemaks koostööks. Kool sai tagasisidet meie õpetuse taseme kohta rahvusvahelises konkurentsis, mida ja kuidas on vaja arendada, et lõpetajad tuleksid paremini toime Eesti ja Euroopa tööturul.

Välispraktika saab teoks tänu toetusele Leonardo da Vinci õpirändeprojektide programmist eraldatud toetusele 29 060 € (~ 450 000 EEK) suuruses summas. Leonardo da Vinci on Elukestva õppe programmi (2007-2013) allprogramm.