Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste mobiilsus ja rahvusvahelised oskused läbi õpirände

Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci

2012 - ÕPIRÄNDEPROJEKT

Projekti pealkiri: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste mobiilsus ja rahvusvahelised oskused läbi õpirände

Vastuvõttev partner: Etelä-Kymenlaakson Ammatiopisto

(Etelä-Kymenlaakso Vocational College) www.ekami.fi

Õpirändeprojekti raames suundus 4 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse II kursuse ehituserialade õpilast Soome Vabariigi Kotka linna ettevõtetesse praktikale. Praktikalähetuse periood oli 67 kalendripäeva (9 nädalat ja 4 päeva): 8. aprill - 13. juuni 2013 ning see planeeriti samale ajale kooli ettevõttepraktika sooritamisega. Erialade lõikes jagunesid osalejad 2 rühma: ehituspuusepa ja ehitusviimistluse eriala õpilased.Kõik õpirändesse suundunud õpilased olid asunud kutseharidust omandama põhikoolijärgselt ning olid läbinud 2 aasta vältel vastava kutsekeskhariduse õppekava teoreetilise ja praktilise osa.

Õpirände ajal oli õpilasel võimalik tutvuda teises keskkonnas uute töövõtete ja erinevate juhendajatega. Suurenes praktiliste töö- ning koostööoskuste hulk, mis kinnistasid kodukoolis omandatud teooriat ja varasemaid praktikaid. Tänu silmaringi avardumisele välispraktika käigus olid koolilõpetajad oskuslikumad ja innovaatilisemad korraldamaks oma tulevast töö-ning õppekarjääri.

Õpilased sooritasid praktika õpirände vältel Kotkas asuva partnerkooli Etelä-Kymenlaakson Ammatiopisto korraldusel Soome Vabariigi Kotka piirkonna ehitusettevõtetes.