PKHK praktikasüsteemide arendamine

Projekt „PKHK praktikasüsteemide arendamine“, nr 2014-2020.1.05.160071

el sotsiaalfond horisontaalne v

Meede: Õppe seostamine tööturu vajadustega

Tegevus: Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine

Projekti periood : 01.03.2017- 30.06.2018

Projekti eesmärk: toetada Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ja tööandjate vahelist koostööd õppeasutuse õppekavarühmade praktikavajadustele vastava praktikavõrgustiku välja arendamiseks. Oluline on silmas pidada ka töökohapõhise õppe arenguid, sest üha enam kaasaegsest kutseõppest viiakse läbi ettevõttes praktilist tööd sooritades ja õppeesmärkide elluviimisel ja väljundite saavutamisel on üha kasvav roll ettevõttepoolsetel praktikajuhendajatel. Kool ja ettevõte kannavad ühist vastutust õppetulemuste eest.

Projekti tegevused on suunatud tööandjatele, praktikajuhendajatele, õpetajatele, õppejõududele ja teistele, kes on seotud õpilaste praktikaga:

  • ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitamine (koolitatakse 15 valdkonna ettevõtetest kokku vähemalt 158 juhendajat). Toimub 3-päevase koolitusena, 26 tunnise õppekava (1 EKAP) "Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus" alusel. Koolitusteemad on seotud praktika ettevalmistamise, läbiviimise ja hindamisega nt didaktika, juhendamise ja õppekorraldusega; õppekavade eesmärkide ja hindamispõhimõtetega; hariduslike erivajadustega (HEV) õppurite praktikakorraldamise ja juhendamisega jne. Koolitustsükli läbimisel saab PKHK täiskasvanute osakonna vormikohase tunnistuse.
  • e-kursuse väljatöötamine praktikajuhendajate koolitamiseks e-õppena;
  • õpetajate stažeerimine tööandjate juures Eestis ja välismaal: 4 õpetajat (stažeerima saadetakse üks hooldustöötaja eriala kutseõpetaja, üks elektroonika- energeetika valdkonna kutseõpetaja, üks metsanduse eriala kutseõpetaja ja üks toitlustamise eriala kutseõpetaja)
  • koostöövõrgustike laiendamine.

Toetussumma: 44 410 eurot

Projektijuht: Johanna Kommer, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisainfo: 

Taotlusvooru „Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel" korraldas SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning see oli avatud 29.11.16-30.01.17. Innovesse esitati 31 taotlust, millest hindamiskogu otsusel sai toetust 30 projekti ja nende hulgas ka Pärnumaa Kutsehariduskeskuse projekt.
Erinevate haridusasutuste projektide vahel jagati kokku 881 898 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%.
Toetust saavate projektide nimekiri on leitav Innove kodulehelt.