Raamatukogus on kasutusel info- ja kataloogisüsteem RIKS - http://raamatukogu.hariduskeskus.ee/.