Voltveti mõispargi hooldamine ja korrastamine: piirdeaed, paviljon ja pingid

Looduskaitse programmi projekt nr 1033 „ Voltveti mõispargi hooldamine ja korrastamine: piirdeaed, paviljon ja pingid“


Voltveti mõisapargi piirdeaed ja paviljon ilmestavad vana väärtuslikku parki

 

SA KIK  toetuse abil tehti käesoleva aasta suvel korda muinsuskaitsealune Voltveti mõisapargi

piirdeaed ja pargi ovaaltiigi saarele püstitati paviljon.

Keskkonnainvesteeringute keskus on mitmel korral toetanud looduskaitsealuse Voltveti mõisapargi korrastamist ning parki tutvustavate materjalide loomist.  2011. aastal kiideti heaks looduskaitseprogrammist toetuse eraldamine pargi jätkuprojektile „ Voltveti mõispargi hooldamine ja korrastamine: piirdeaed, paviljon ja pingid“.  Projekt  tugines  OÜ Henri Projekti poolt koostatud  pargiprojektile.  Tööd pargis algasid käesoleva aasta suvel ning kestsid hilissügiseni.  Vanadelt tuhmhallidelt piltidelt võib näha, et peahoonet ümbritsevat pargiala on piiranud puitlippidest plankudest punaste tellispostide vahele paigaldatud tara.  Häärberi ees olevaid graniitposte aga on omavahel sidunud rõhtsad prussid. Uus renoveerimisprojekt ja vanad fotod võetigi taastamistööde tegemiseks aluseks. Selleks, et rajatise muinsuskaitseline väärtus hästi säilitada, palgati aiatöödele järelvalvet tegema OÜ Arcus Projekti insenerid, mitmel korral väisas tööobjekti Pärnumaa muinsuskaitseametnik Nele Rent, looduskaitselistes küsimustes konsulteeris  tegijaid Keskkonnateenistuse Pärnu- Viljandi regiooni looduskaitsespetsialist Hille Lapp.

Terviklahendus on nüüd valmis. Tihemetsa aleviku südames asuvat Voltveti  liigirikast parki ilmestab ja igamehe samme pargi all radadele reguleerib uus roheliseks värvitud lippiaed, millel rõhtpuud Pärnumaa aiatüübile  väljaspool näha . Seest vaadates on  sile puitlippidest pind. Jalgteid, mis aeda läbivad, rõhutavad nüüd väravad.  Need, kunagises Allikukivi töngis valmistatud savitellistest postid, mis korrastamist võimaldasid,  on parandatud ja toestatud. Kärgtellistest laotud postid lammutati.  Asemele laoti vanast tellisest uued postid. Graniitpostid aeti sirgeks ja puhastati liivapritsiga. Rõhtlatte ei paigaldatud, otsustati  jämedate kettide kasuks. Projektis soovitatud kuuse lülipuidust või saarest/tammest  lattidest loobuti, sest postide vahe on liiga pikk, puitlatid painduvad kaarjaks, prognoositi  pidevaid hooldamise ja säilitamise probleeme.

Teetammi  alt parki suunduvale  Alva ojast kujundatud ovaaltiigi saarele paigaldati projekti raha eest paviljon. Selle lahendus on uus. Parki ilmestav väikeehitis on projekteeritud ja ehitatud ajastuloomulikuna hilisromantismile iseloomulikult.  Otsesed näidised pole säilinud.

Graniittahukatele toetuvaid pargipinke, mida projekti pealkiri lubas, aga ei tulnud. SA KIK kärpis nende valmistamise toetusrahast maha, koolil omavahendeid pinkide soetamiseks ei jätku.

SA KIK finantseeris pargikorrastust 177013,20 euroga. Pärnumaa Kutsehariduskeskus lisas 1100€. Koolitöötajate ja õpilaste praktilist abi pargikorrastus töödel rahas ei mõõdetud, kuid töötunde ja energiat kulus selleks päris palju.  Voltveti mõisapark on  looduskaitseliselt kirjeldav kui poollooduslik liigirikas elukeskkond, mida inimesed kasutatavad kena puhkekohana, õpilastele on see ka praktikakoht. Igapäevaselt hooldavad parki Voltveti koolituskeskuse töötajad.

Piret Koorep

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuse juhataja

SA KIK projekt nr 1033 projektijuht

Artikkel: Voltveti mõisaparki piirab ajastuhõnguline aed (PP, 17.11.2012)

Fotod: