Puidutöökoja aspiratsioonisüsteemi modifitseerimine

Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2012. aasta Keskkonnakorralduse programm

Projekt nr 3990 "Pärnumaa Kutsehariduskeskuse puidutöökoja mürataseme vähendamine ning energiasäästlikumaks muutmine"

SA KIK toetuse abil on Pärnumaa Kutsehariduskeskuse puidutöökoja aspiratsioonisüsteem modifitseeritud

keskkonna-, energiasäästlikumaks ning vähendatud oluliselt aspiratsioonisüsteemi poolt tekitavat mürataset nii välisterritooriumil kui ka puidutöökoja masinaruumis.

2012. aasta detsembrikuus kiideti heaks keskkonnakorralduse programmist toetuse eraldamine puidutöökoja aspiratsioonisüsteemi modifitseerimiseks.  Tööd puidutöökojas algasid 2013. aasta augustikuus ning tänaseks on puidutöökoja aspiratsioonisüsteemi modifitseeritud lahendus kõrvaldanud kõrge mürataseme ning kõrge energiatarbimise probleemi. Projekti käigus on õpperuumis müra vähendamiseks ning elektrienergia kokkuhoiuks puidutöökoja tööpinkidele paigaldatud automaatsiibrid, vahetatud välja äratõmbeventilaator, paigaldatud ventilaatori juhtkilp, sagedusmuundur ning spetsiaalne torustik. Välisterritooriumil mürataseme vähendamiseks, elektri- ja soojaenergia kokkuhoiuks on paigaldatud sulgsöötja ja transportkruvi, olemasolev transportventilaator paigaldatud alusraamile.

Tööde teostamise käigus ilmnes lisavajadus kahe automaatsiibri järele töökoja masinaruumis. Lisatööd teostati 2014. aasta märtsikuus.

Projekt sai teoks tänu 76872 euro suurusele toetusele Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2012. aasta Keskkonnakorralduse programmist. Pärnumaa Kutsehariduskeskus panustas omaosalusena 755,72 eurot projekti ettevalmistavas etapis ekspertiisi ning mürataseme mõõtmistele.