Metsapäev

Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2011. aasta Keskkonnateadlikkuse maakondlik programm

Projekt nr 1407 „Metsapäev Voltveti Koolituskeskuses Tihemetsas"

16. mail toimub Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti Koolituskeskuses juba 12. Metsapäev.

 

Metsapäeval toimub metsanduslik orienteerumismäng, kus õpilased lahendavad looduses tähistatud ja ettevalmistatud rajal keskkonna, metsa ja looduse teemalisi  ülesandeid (näiteks: orienteerumiskaardi abil looduses liikumine;  vaatlused metsas; loomade, lindude, putukate, taimede ja seente määramine looduses ning topistena, kogudes, herbaariumides; puu- ja puiduliikide määramine; metsakasvukohatüüpide määramine; linnulaulu järgi linnuliigi määramine; viktoriiniküsimustele vastamine; harvendusraieks puude valik, puu kõrguse, läbimõõdu, ümbermõõdu ja mahu määramine silmamõõduliselt ning mõõteriistade abil; metsa tagavara määramine; metsamaterjalide liigi ja mahu määramine; puidurikete määramine jms).

Orienteerumismäng võimaldab:

a)      kõigil osalejatel loodust tundma ja märkama õppida;

b)      metsamajanduse õpilastel väärtustada valitud eriala, kinnistada erialatundides õpitut looduses erinevatel aktiivõppemeetoditel, rakendada õpitut iseseisvalt  erinevates situatsioonides;

c)       kinnistada üldhariduskooli ainetundides õpitut looduses erinevatel aktiivõppemeetoditel, rakendada õpitut erinevates situatsioonides;

d)      arendada meeskonnatöö oskusi;

e)      soodustada ja toetada kontakte ning suhtlust erinevate ametikoolide, erinevate üldhariduskoolide ning ametikoolide ning üldhariduskoolide õpilaste vahel, populariseerida loodusaineid ning nendega seotud erialade õppimist;

f)       toetada riigi kutsekoolides, omavalitsuste üldhariduskoolides (avalik sektor) ja mittetulundussektoris  (MTÜ West) olevate inimeste suhtlust, ühistegevusi ja ühendatud eesmärkide saavutamist.

Võistlusest võtavad osa kõik Voltveti Koolituskeskuse metsamajanduse eriala õpilased, lisaks ka Luua Metsanduskooli õpilased ja Pärnu- ning Viljandimaa üldhariduskoolide õpilased.

Võistluse korraldajaks on Voltveti Koolituskeskuse õpetajad ja töötajad ning Tihemetsa metskonna töötajad. Projekti partneriks on orienteerumisklubi West.

Metsapäev saab teoks tänu 1734.61 euro suurusele toetusele Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2011. aasta Keskkonnateadlikkuse maakondlik programmist.