Keskkonnateadlikud PKHK õpilased

kik

 

PKHK-s viidi ellu 2014 - 2015. õppeaastal Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt rahastatud projekt "Keskkonnateadlikud PKHK õpilased", mille käigus osalesid õpilased keskkonna säästlikuse teemalisel õppereisil ja korraldasid koolis taaskasutusliku eemärgiga täika.

Projekti raames toimus 2-päevane õppereis Hiiumaale teemal keskkonnasäästlik tootmine, kohaliku tooraine kasutamine tootmises ja loodushoid. Teemade valik oli ajendatud nende aktuaalsusest ning kasutatavusest. Õppereisi eesmärk on muu hulgas jagada õpilastele praktilisi teadmisi, mida nad igapäevaelus kasutada saavad. 

Õppereisi raames külastati kohalikke tootjaid, nt villatootjat Hiiu Vill OÜ, osaleti Ristna Looduskeskuse õppeprogrammides ning taaskasutuse alaseid teadmisi jagas Pitsu OÜ armsas käsitööpoes. Õppereisi pildigaleriiga saad tutvuda SIIN.

Õppereisi tulemuste levitamiseks ning kooli personali ja õpilaste tähelepanu juhtimiseks keskkonnasäästlikule tootmisele, loodushoiule, taaskasutusele ja kohaliku tooraine kasutamisele, korraldatakse koolis jätkutegevused, mille raames õppereisil osalenud õpilased koostavad kokkuvõtte omandatud teadmistest ja kogemustest, mida levitatakse kaasõpilastele ning kooli kodulehel. Projektis osalenud õpilased korraldavad taaskasutuse hoogustamiseks koolis täika, kus saavad kõik kooli õpilased ja töötajad kaubelda neile mittevajalike esemetega.