“Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme “Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine”

 

projekt  “Auto – ja metallitöö erialade praktikabaas koos sisseseadega ja õppesõidu harjutusväljak ”

 

Projekti periood: 2011.- 2013. a.

Meetme „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“ projekt „Auto- ja metallitöö erialade praktikabaasi seadmed“ nr 2.5.0201.13-007

Läbi ajakohastatud õppekeskkonna paraneb kutseõppe kvaliteet: On plaanis hankida seadmeid Pärnumaa Kutsehariduskeskuse auto – ja metallitöökojale.

Kutseõppe kvaliteedi parandamise seisukohalt on tähtsal kohal investeeringud ajakohastesse õppebaasidesse tagamaks vajalike nüüdisaegsete seadmete ja töövahendite olemasolu sh ka infotehnoloogia kaasaegse taseme.