Kooli vastuvõtukomisjon

 

Riina Müürsepp (direktor) - esimees

 

Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) - sekretär, dokumentide vastuvõtukomisjoni juht

Eda Amur (turundus- ja kommunikatsioonijuht) - liige

Helke Heinmets (õppe- ja tugiteenistuse juhataja) - liige

Marina Jaani (õppekorralduse spetsialist) - liige

Lisette Kandima (õppe- ja karjäärinõustaja) - liige

Jüri Puidet (tehnikaõppeosakonna juhataja) - liige

Riina Tõnsing (teenindusõppeosakonna juhataja) - liige

Vastuvõtu komisjon on kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 06.11.2019 käskkirjaga nr 117