Kutsehariduse maine tõstmine

PRÕM tegevus 8.7 raames toimuvad ajavahemikul jaanuar 2017 kuni juuni 2018 kutsehariduse edendamise innovatsioonikohvikud, avatud uste päev „Keskkonna- ja tervisesõbralik kutsekool“ ja konverents teemal „Quo vadis, kutseharidus?“.el sotsiaalfond horisontaalne v

 Tegevus 1. Kutsehariduse edendamise innovatsioonikohvik (KEIK)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK) koostöös tööandjate esindajatega korraldab valdkonnapõhiseid innovatsioonikohvikuid (KEIK). PKHK-s on kuus õppevaldkonda, kus on 10 õppesuunda, mille hulgas on 19 õppekavarühma. KEIK-i fookuses on tööturul nõutud erialad, mis on seni veel vähepopulaarsed. Koostööpartnerite ja õppekavarühmade ühistegevuse tulemusena toimub üks kord kvartalis kokku kuus üritust ajaperioodil jaanuar 2017 - juuni 2018.
KEIK-i raames toimuvad vabas vormis vestlusringid ja arutelud. Laudkondade juhtideks on tööandjad, erialaliitude esindajad või eriala spetsialistid ning PKHK õppevaldkondade esindajad. Tööandjad tutvustavad valdkonna arengusuundi ja eriala tarkvara, seadmeid ja vahendeid, samuti praktika- ja karjäärivõimalusi. PKHK õppevaldkondade esindajad annavad ülevaate õppimisvõimalustest ja koostööst ettevõtetega. Erialade spetsialistid annavad ülevaate valdkonna arengusuundadest. Arutelude eesmärgiks on luua kolmemõõtmeline koostöö, kuhu koolitus- ja tööjõuvajaduse sisendi annavad tööandjad. Innovatsioonikohvikus osalejad genereerivad koostöös kooliga ideid erialade populariseerimiseks ja väärtustamiseks, paindlikuma õppetöö korraldamiseks ning maine tõstmiseks.

Õppevaldkonnad PKHK-s:

 • Informatsiooni - ja kommunikatsioonitehnoloogia,
 • Ärindus, haldus ja õigus,
 • Tehnika, tootmine ja ehitus,
 • Tervis ja heaolu,
 • Teenindus,
 • Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria.

Innovatsioonikohviku märksõnadeks on: informeerida, inspireerida ja edendada!

Tegevus 2. Avatud uste päev „Keskkonna- ja tervisesõbralik kutsekool“

Avatud uste päeval „Keskkonna- ja tervisesõbralik kutsekool“ toimuvad õppekavarühmade töötoad ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK) siseterviseraja tutvustamine.
Kutseõppest huvitatud noortel on võimalus osaleda õpitubades, kus on võimalik saada ülevaade erinevate erialade tegevustest ja vajalikest oskustest. Üldhariduskoolide õpilastel on sel päeval võimalus osaleda ka õpilasvarjuna. Õpilasvarjutamine ja õpitubades osalemine võimaldab potentsiaalsel õpilaskandidaadil näha millised näevad välja erialased tunnid ning kas valitud eriala võiks tulevikus sobida ametiks.

Õpitubade teemad tuginevad järgmistele õppekavarühmadele:

 • Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus
 • Majandusarvestus ja maksundus
 • Juhtimine ja haldus
 • Sekretäri- ja kontoritöö
 • Hulgi- ja jaekaubandus
 • Elektroonika ja automaatika
 • Elektrienergia ja energeetika
 • Mehaanika ja metallitöötlus
 • Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
 • Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
 • Toiduainete töötlemine
 • Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast, puit)
 • Ehitus ja tsiviilrajatised
 • Sotsiaaltöö ja nõustamine
 • Juuksuritöö ja iluteenindus
 • Majutamine ja toitlustamine
 • Transporditeenused
 • Aiandus
 • Metsandus

Innovaatilise lahendusena viib töötubadesse uudne PKHK siseterviserada. Planeeritav terviserada integreeritakse MOBO ehk mobiiliorienteerumise rakendusega, mis võimaldab raja läbijal oma teekonda (nuti)seadmetega kaardistada. Kolm ühes mobiiltelefon asendab nii kaarti, kompassi kui ka märkeseadet. Raja planeeritav pikkus on 500 m, läbides A ja B-korpuse koridore, treppe ja fuajeesid, peatuspaikades on võimalik teha erinevaid liikumistegevusi. Siseterviserada annab käepärase võimaluse liikuda aktiivselt siseruumides ning juhib tähelepanu valdkonnapõhisele ergonoomikale.
PKHK on eesrindlik kutseõppeasutus, kus pööratakse tähelepanu keskkonna- ja tervisesõbralikkusele, kaasates selleks tehnoloogilisi vahendeid.

Tegevus 3. Konverents teemal „Quo vadis, kutseharidus?“

Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK) korraldab konverentsi teemal „Quo vadis, kutseharidus?“ Pärnu Kontserdimajas. Konverentsil tehakse kokkuvõtted kutsehariduse maine tõstmise projekti tegevustest ning esitletakse Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kuue õppevaldkonna uut visuaalset märgisüsteemi ja audiovisuaalseid klippe. Koos projekti- ja koostööpartneritega vaadeldakse korraldatud ürituste raames saavutatud eesmärke ja tulemusi. Kutsehariduse arengutele suunatud konverentsil osalevad PKHK õpilased, töötajad, vilistlased, koostöö- ja praktikapartnerid, teiste Eesti kutseõppeasutuste ja üldhariduskoolide esindajad, käesoleva projekti koostööpartnerid jpt.

Konverentsil käsitletakse alljärgnevaid teemasid:

 • Kutsehariduse arenguperspektiivid - kuidas edasi?
 • Tööandjate ettekanded tulevikusuundadest kutseharidusmaastikul;
 • 105 aastat kutseharidust Pärnumaal: läbilõige PKHK-i arengutest 15. aasta jooksul.

Kontaktid;
Anneli Rabbi, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.avalike suhete juht
442 7875, +3725161099