2015. aastal tunnustati Pärnumaa Kutsehariduskeskust Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga. Harta omanikuks olemine tähendab, et institutsioon, mis on hartaga rahvusvaheliselt tunnustatud, saab omale õiguse taotleda mobiilsuse toetust lihtsustatud korras. Selle eesmärk on toetada saatvate organisatsioonide õpirände korraldamise suutlikkuse kasvu, jätkates samal ajal õpirände kvaliteedi tunnustamist ning arendamist. Kutsehariduse õpirände harta kehtib kogu Erasmus+ programmi aja (aastani 2020).

Vet Mobility Charter logoÕpirände harta omistamise aluseks oli Pärnumaa Kutsehariduskeskuse rahvusvahelistumise strateegia 2015 – 2020.

Strateegia dokumenti uuendati 2016. aasta detsembris - Pärnumaa Kutsehariduskeskuse rahvusvahelistumise strateegia 2015 – 2020 uuendatud (pdf -formaadis)

Erasmus+ kohta saab lähemalt lugeda http://erasmuspluss.ee/

harta