Sõidukulu hüvitamise kord

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 18.09.2015 käskkirjaga nr 9 kinnitatud "Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilastele sõidukulu hüvitamise kord" (muudetud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 24.09.2018 käskkirjaga nr 99)