Õppekavad

Uued valminud õppekavad ja moodulite rakenduskavad on kättesaadavad aadressil: https://siseveeb.ee/hariduskeskus/veebivormid/oppekavad

Ülevaade EHISes kinnitatud kooli õppekavadest on aadressil: http://www.hm.ee/ehis/failid/oppekavad.xls

Info ja juhised uute väljundipõhiste õppekavade loomiseks aadressil: http://bit.ly/oppekava

vt lisaks kõik õppekavad, millel õppetöö toimub


Prindi