PKHK-s viidi ellu 2014. - 2015. õppeaastal arendusosakonna töövarjutamisprojekt "Competitive Development of Schools". 

Projekti raames toimus kokku 17 mobiilsust - 9 PKHK arendusosakonna ja tugiteenistuse töötajat käisid töövarjutamas kolleege Taani partnerkoolis EUC Nordvestsjaelland. Partnerkoolist käis vastuvisiidil 8 töötajat. Mobiilsused toimusid õppeaasta lõikes 4 grupis.

Kogemuste ja heade praktikate jagamine Taani kutsekoolis.

Täiskasvanute koolituse osakonna juhataja Sirje Pauskar, täiendõppe koolitusjuht Gerli Ollino ja ärikorralduse kutseõpetaja Eela Malk viibisid NordPlus Adult projekti (NPAD-2014/10222) raames Taani kutsekoolis EUC Nordvestsjaelland. Projekt “Experiences and good practices from the Nordic countries for The Vocational Centre of Pärnu County specialists“ eesmärgiks oli tutvuda kutse- ja täiskasvanuharidusega Taanis ning saada ülevaade õppekavadest ning arendustööst antud kutsekoolis.

Täiendav artikkel on siin (pdf-dokument)

NordPlus Adult programmi projekti "European Practice for Estonian Masters" (NPAD -2013/10102) käigus viibisid PKHK kosmeetiku eriala kutseõpetaja ja kaks rätsepatöö eriala kutseõpetajat välisriikide partnerkoolides 2-nädala pikkusel õppevisiidil, mille käigus tutvuti õppekavadega, õppetöö korraldusega, töökeskkonnaga, õppematerjalidega, metoodikaga, praktika baasidega ja kohalike ettevõtetega.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse juuksuri ja rätsepatöö eriala õpetajad ja õpilased osalevad projektis, mille eesmärgiks on välja töötada koostöös Crafts Secondary School of Jelgava ja Klaipeda Dressmaking and Service Business Schooliga õppematerjalid antud erialadele. Lisaks toimub igas riigis nädalane projektikohtumine, mille käigus toimuvad erinevad töötoad, loengud ja võistlused.

Lehekülg 2 / 2