European Practice for Estonian Masters

NordPlus Adult programmi projekti "European Practice for Estonian Masters" (NPAD -2013/10102) käigus viibisid PKHK kosmeetiku eriala kutseõpetaja ja kaks rätsepatöö eriala kutseõpetajat välisriikide partnerkoolides 2-nädala pikkusel õppevisiidil, mille käigus tutvuti õppekavadega, õppetöö korraldusega, töökeskkonnaga, õppematerjalidega, metoodikaga, praktika baasidega ja kohalike ettevõtetega.

Projekti partnerkooliks kosmeetiku eriala kutseõpetaja õppelähetusel oli Breidholt kolledž Islandil ja rätsepatöö eriala õpetajatel Vaasa kutsekool Soomes. Õpetajad said tundma õppida teise maa kultuuri, keelt ja traditsioone ning näha erinevusi erinevate riikide vahel. Erialaselt omandati uusi ideid, meetodeid, saadi õppematerjale ja külastati koolide praktikaettevõtteid oma õpetamiskvaliteedi tõstmiseks.