Improvement of quality and innovation for Adult Education

Projekti nimi: Improvement of quality and innovation for Adult Education.
Periood:  01.10.2015-30.06.2016nordplus
Projekti number: NPAD- 2015/10189

NordPlus Adult projekti eesmärgiks on tõsta täiskasvanuhariduse kvaliteeti ja leida uusi meetodeid täiendõppe läbiviimiseks. Projekt annab võimaluse 6-le Pärnumaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituse osakonna koolitajale viibida töövarjuna Islandi ja Taani partnerkoolis ehk 3 koolitajat Islandil ja 3 Taanis. Lisaks on võimalus 3-l Islandi ja 3-l Taani partnerkooli koolitajal külastada ning töövarjuks olla Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. See projekt annab meie töötajatele lisateadmisi ja kogemusi täiskasvanuhariduse vallas ning täiendõppe läbiviimiseks. Jagatakse kogemusi ja parimaid praktikaid teemadel nagu täiendõppe kvaliteet, tundide läbiviimine, väljalangevuse vähendamine kutsehariduses ja täiskasvanuhariduses, kasutatavad meetodid ning materjalid. Töötajad saavad töövarjuks olles kogemuse teises riigis töötamise osas, mis tõstab nende motivatsiooni ja teadmisi, kuidas hakkama saada Euroopa sh Põhjamaade tööturul. Lisaks saavad nad parandada oma võõrkeeleoskust, kogevad teiste maade kultuuri ja kombeid ning eripärasid.
Arendamaks kvaliteeti ja leidmaks uusi innovaatilisi võimalusi täiskasvanuhariduse- ja kutseharidussüsteemis ning elukestva õppe edendamisel on ülioluline teha rahvusvahelist koostööd ja leida kontakte erinevate kutse- ja täiskasvanuharidust pakkuvate asutustega.
Projekti käigus külastasid PKHK töötajad 2016 aasta aprilli kuus Taani ja Islandi partnerkoole ja mais toimus Islandi ja Taani koolitajate Eestis töövarjuks olemine.

Islandi koolitajate (Fjölbrautaskolinn i Breidholti) lühiülevaade kogemustest Eestis –klikka siia
Taani koolitajate (EUC Nordvestsjaelland) lühiülevaate kogemustest Eestis – klikka siia
PKHK koolitajate aruanne Taani EUC Nordvestsjaelland kooli külastusest- aruanne
PKHK koolitajate aruanne Islandi Fjölbrautaskolinn i Breidholti kooli külastusest – aruanne